fbpx

umg top

"Ves svet je oder in vsi možje in žene zgolj igralci." (Shakespeare, Kakor vam drago)

GFML je prostor znanja, ustvarjalnosti in številnih priložnosti; je ustanova, ki se nenehno razvija. Spoštujemo tradicijo, stremimo v prihodnost in iščemo vedno nove ideje ter možnosti, zato smo postali edina Umetniška gimnazija v Pomurju, smer gledališče in film.

Nova gledališko-filmska smer na naši gimnaziji dijaku omogoča, da v štirih letih izobraževanja dosega vsa zahtevana znanja in sposobnosti za opravljanje splošne mature, hkrati pa se posveča svoji lastni ustvarjalnosti ter razvija različne talente, vstopa na gledališke odre, v svet filmske umetnosti ter izoblikuje svojo izrazno tehniko.  Poleg tega mu ponuja širok spekter drugih aktivnosti, s katerimi celovito doživlja umetniško izkušnjo: ob gledališki oz. filmski igri so tu še ustvarjanje scenarija, priprava in izvedba režije, snemanje, montaža, delo z zvočno opremo in še veliko drugega.

Gledališko-filmska smer pa ni zgolj to. Smer vabi dijake, ki želijo širiti svoje znanje in razvijati sposobnosti v različnih oblikah komunikacije, retoriki, javnem nastopanju in se radi soočajo z raznolikimi verbalnimi situacijami. Program je namenjen vsem dijakom, ki jih med drugim veselijo delo z mediji ali vsebine, ki so včasih v splošnih učnih načrtih prezrte, kot so npr. animacija in sodobne umetniške produkcije. Je prava izbira za vse, ki bi se radi bolje pripravili za raznovrstne nastope pred javnostjo, razvijali tehnike giba, spoznali teorijo in zgodovino sedme, torej filmske, in gledališke umetnosti, krepili ustvarjalnost in sposobnost izražanja s sliko in zvokom.

Temu seveda sledi prilagojen predmetnik, kjer so poudarjeni jezikoslovje, humanistika in izbirni predmeti, posledično je zato manj naravoslovja (biologije, kemije, fizike), a še zmerja dovolj, da dijaki tudi iz teh predmetov opravijo maturo, če seveda to želijo.

Gledališko-filmska smer dijakom omogoča usvajanje osnovnih veščin podjetništva ter spoznavanje metod, kako danes promovirati svoje znanje na trgu in udejanjiti lastne ideje. Je torej pravi naslov za vse, ki bi želeli postati spretni govorci, dobri učitelji in pedagogi, prepričljivi novinarji, moderatorji in morda tudi igralci, režiserji ali scenaristi. Omenjene izkušnje so prav tako dobrodošle pri delu v politiki ali medijih ter seveda na mnogoterih drugih področjih.

Gledališko-filmska smer gimnazije je gimnazijski program, ki se zaključi s splošno maturo, in ta omogoča vpis na katerikoli študijski program oziroma izbiro različnih poklicev prihodnosti, kjer vsekakor potrebujemo prej omenjene veščine. Je torej Shakespeare le imel prav?

 

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine