fbpx

program pv

V programu predšolska vzgoja se dijaki in dijakinje izobražujejo za poklic vzgojitelj-ica predšolskih otrok oz. se pripravljajo za nadaljnji študij.

Predšolska vzgoja je štiriletni srednješolski strokovni  program, ki je namenjen predvsem mladim, ki jih veseli delo z otroki. Dijaki in dijakinje izobražujejo za poklic vzgojitelj-ica predšolskih otrok oz. se pripravljajo za nadaljnji študij.

Program je izrazito pisan, dinamičen in povezan s stroko, saj ga sestavljajo raznolike in razgibane vsebine, ki jih dijaki lahko praktično preverijo ter preizkusijo v vrtcih v času prakse. Dijaki se namreč že od prvega letnika postopno seznanjajo z delom v vrtcu. Šolsko učenje si tako popestrijo s praktičnimi in zabavnimi izkušnjami. Slednje nabirajo tudi na obveznih ekskurzijah, z obiski bližnjih vrtcev in s številnimi interesnimi dejavnostmi. Prav poseben izziv jim predstavljajo samostojne prireditve in delavnice, ki jih pripravijo  za najmlajše iz okoliških vrtcev. Vse našteto poglablja splošno in posebno znanje. Dijakom omogoča, da odkrivajo različna področja, ki niso opredeljena z učnim načrtom, in jim daje možnost, da spoznavajo in razvijajo svoje talente.

V programu predšolske vzgoje dijakom omogočamo, da razvijajo talent ali nadgradijo svoje znanje na likovnem, plesnem, glasbenem, gledališkem, jezikovnem in/ali multimedijskem področju. Prav tako je vsakemu dijaku omogočeno individualno učenje igranja na kitaro ali klavir.  

Izobraževalni program dijake celostno pripravi na maturo. Maturanti v zaključnem letniku vsa pridobljena znanja povežejo in izkažejo na maturi in izpitnih nastopih v vrtcu. Poklicna matura tistim dijakom, ki so med šolanjem morda ugotovili, da jim delo z otroki kljub temu ni pisano na kožo, omogoča tudi vpis na vse višješolske in visokošolske programe ter na nekatere univerzitetne programe. Dijaki omogočamo tudi, da opravljajo 5. predmet na splošni maturi, ki ob uspešno opravljeni poklicni maturi omogoča vpis v nekatere univerzitetne programe. Prav tako se lahko dijaki po zaključku šolanja vpišejo v maturitetni tečaj na šoli in opravijo splošno maturo, ki jim odpira vrata vseh univerzitetnih programov.

Poklicna matura

Šolanje v programu predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

a) Obvezni del:

  • pisni in ustni del iz slovenščine
  • pisni in ustni del vzgoje predšolskega otroka

b) Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izpitni nastop z zagovorom
Priloge:
Download this file (Predmetnik PV.pdf)Predmetnik[ ]411 kB
Download this file (Info knjizica GFML 2020 web.pdf)Informativna publikacija[ ]891 kB

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine