fbpx

NOVO na GFML!

medijski top

Na GFML vedno gledamo naprej. Ob sedanjih treh izobraževalnih programih (splošna gimnazija, umetniška gimnazija: smer gledališče in film, predšolska vzgoja) v prihodnjem šolskem letu 2021/22 načrtujemo vpis v nov srednješolski strokovni program, medijski tehnik. S strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport smo že dobili prvo potrditev. Tako kot program predšolska vzgoja se tudi ta program zaključi po štirih letih s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic medijski tehnik in se lahko zaposli oz. nadaljuje z izobraževanjem na določenih študijskih smereh. Morda se v tem trenutku kdo sprašuje, zakaj ravno ta program. Razlogov je več. Pred štirimi leti smo začeli izvajati program umetniške gimnazije, smer film in gledališče. Med učenci smo zaznali povečano zanimanje za vpis v srednje strokovne in poklicne programe, hkrati pa se v družbi veča zavedanje o pomenu novih tehnologij. Nekaj namigov za zaposlitev: zaposliš se lahko v podjetjih s področja grafičnih, spletnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot so oblikovalski studii, podjetja za izdelavo multimedijskih portalov in spletnih strani, podjetja za izdelavo animacije, založbe, tiskarne, radijske in televizijske hiše ter še seveda številne druge možnosti. Kot sami opažate, ima moč medijev, oglaševanje, avdio in vizualne predstavitve vedno večji vpliv na naš vsakdan. Zakaj ga ne bi tudi sami kreirali? Ključ do poklicne uspešnosti v prihodnosti bo vsekakor digitalna pismenost in kreativno razmišljanje. Na poti do tega cilja vam bo zagotovo pomagal tudi novi izobraževalni program, ki ga ponujamo.

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine