fbpx

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer vas v soboto, 26. 8. 2023 ob 9.00  vabi na informativni dan za vpis v programe Predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih) in Priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Informativni dan bo v  prostorih gimnazije.

Naredite korak zase.


 Maturitetni tečaj je izobraževalni program, ki traja eno šolsko leto (29 tednov). Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo opravljajo in opravijo maturo.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • srednje poklicno izobraževanje,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
  • osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Dijak opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in opravi obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem pridobi pravico do opravljanja mature.

Predmetnik

Predmeti Število ur na teden Skupno število ur
slovenščina 6 174
tuji jezik 6 174
matematika 6 174
izbirni maturitetni predmet 4 - 6 116 - 174
izbirni maturitetni predmet 4 - 6 116 - 174
6. maturitetni predmet oz. tuji jezik 2 0 - 4 0 - 116
Skupaj: 26 - 30 754 - 870

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik, matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta. Obseg dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirne maturitetne predmete. Šola lahko na željo dijakov organizira priprave na 6. maturitetni predmet oziroma pouk drugega tujega jezika. Izbirni maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, kemija, biologija in fizika.

Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka, in sicer celo šolsko leto od oktobra do konca maja.

V času enoletnega izobraževanja po programu maturitetnega tečaja se dijak/dijakinja prijavi k opravljanju mature, in sicer v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Informacije o rokih in postopkih prijave posreduje tajnik mature.

Priprava na maturo po programu maturitetni tečaj

Program smo pripravili za vse:

  • ki želijo pristopiti k opravljanju mature, pa nimajo pogojev za vpis v Maturitetni tečaj ali
  • se želijo dobro pripraviti na maturo z namenom, da izboljšajo svoj uspeh na maturi.

Vpis je možen v katerikoli predmet, ki ga na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer izvajamo kot maturitetni predmet.

Izvedba poteka od septembra do maja.

Razrednik MT

Suzana Rauter
Suzana Rauter
prof. zgodovine in geografije, tajnica ŠMK za poklicno maturo
02 58 58 717
Mobile: 031 252 322
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine