fbpx

program gim

ŽELIM ŠTUDIRATI! POT DO URESNIČITVE VODI PREKO GIMNAZIJE.

Mnogi izmed vas, učenci osnovnih šol, razmišljate, da boste v življenju opravljali različne poklice, za katere je potrebno po zaključku srednje šole nadaljevati s študijem. Naj jih naštejemo samo nekaj: inženir različnih tehničnih področij, zdravnik, zobozdravnik, psihiater, veterinar, učitelj, arheolog, psiholog, politolog, novinar, ekonomist, pravnik, akademski slikar ali glasbenik, arhitekt, agronom …

Gimnazijski program je splošnoizobraževalni pro­gram, ki je namenjen ravno vam. Uspešen zaključek gimnazije omogoča vpis na vse študijske smeri. Noben drugi srednješolski izobraževalni program ne ponuja možnosti učenja toliko različnih jezikov, družboslovnih in naravoslovnih vsebin, slovenščine, matematike in izbirnih vsebin. Ponuja kvalitetno pripravo na splošno maturo, ki vam omogoča vpis na vse željene študijske smeri.

Po čem se pouk na naši šoli razlikuje od drugih splošnih gimnazij:

 • pouk matematike se v 2. in 3. letniku izvaja na osnovni in poudarjeni ravni, v 4. letniku pa dijaki opravljajo maturo in obiskujejo pouk na osnovni ali višji ravni,
 • pouk tujih jezikov na dveh ravneh, in sicer v 1. in 2. letniku pri drugem tujem je­ziku (angleščina, nemščina), v 3. letniku pri prvem in drugem tujem jeziku, v 4. letniku pa pri tujem jeziku za maturo,
 • bogat in raznolik izbirni del predmetnika za dija­ke 2. in 3. letnikov, ki lahko izbirajo med interdisciplinarmin sklopom (ITS) kritično mišljenje in javno nastopanje, umetnost ali raziskovanje in tretji tuji jezik, ki je lahko glede na interes dijakov španščina, francoščina, nemščina, ruščina, kitajščina, latin­ščina, hrvaščina, madžarščina (fakultativni predmet na Dvojezični srednji šoli Lendava),
 • priprava dijakov za pridobitev jezikovnih diplom oz. certifikatov iz tujih jezikov (nemščina, angleščina, francoščina, španščina),
 • pri pouku angleščine in nemščine sodelujeta naravni govorki,
 • medpredmetno povezovanje, izvedba projektnih dni oz. tednov in druge organizacijsko prilagoje­ne oblike pouka,
 • vključevanje evropskih vsebin v pouk, ki so posledica izkušenj vključenosti v projekt Evropskih oddelkov,
 • bogat nabor izbirnih vsebin po meri dijaka (debata, pevski zbor, gledališka šola, priprava na tekmovanja, raziskovalne naloge, nastopanje na prireditvah …),
 • s strani šole sofinancirane obvezne strokovne ekskurzije,
 • ponudba številnih izbirnih strokovnih ekskurzij, narodnih in mednarodnih izmenjav ter medna­rodnih projektov,
 • pouk športne vzgoje poteka v novi in sodobni športni dvorani, ki omogoča izvajanje različnih športnih dejavnosti.

Strokovno usposobljeni učitelji izvajajo pouk v skladu sodobnimi pedagoškimi metodami in pristopi, znanja katerih so si pridobili skozi študij in z vključevanjem v številne projekte. Pri pouku se uporablja sodobna učna tehnologija, seveda pa ne pozabljamo na klasične pripomočke kot so zvezek, knjiga in pisalo.

 

Priloge:
Download this file (Predmetnik GIM.pdf)Predmetnik[ ]420 kB
Download this file (Info knjizica GFML 2020 web.pdf)Informativna publikacija[ ]891 kB

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine