fbpx

Pisalo se je leto 1963. V središču Prlekije, v Ljutomeru, se je nekaj smelih posameznikov zavzelo za ustanovitev gimnazije. Zavedali so se potreb po izobraževalnih kadrih, ki jih pokrajina brez ustrezne vzgojno-izobraževalne ustanove kljub potencialu ni mogla dati. Pogum posameznikov je danes nagrajen s šolo, ki je prepoznavna in priznana v slovenskem in mednarodnem merilu. Vendar v preteklosti ni bilo vedno tako. Menjavanje šolske politike, uvajanje novih izobraževalnih programov, spreminjanje mreže šol, vse to je vplivalo na nestabilni položaj šole. Menjavala so se obdobja vzponov in padcev. Toda odločna lokalna politika in dela voljni učiteljski kader je kljuboval vsej tej negotovosti. Pomembna prelomnica v stabilizaciji šole je pomenila ponovna uvedba programa splošne gimnazije v šolskem letu 1990/91, potem ko je po več kot desetletju bil ukinjen eksperiment srednjega usmerjenega izobraževanja. Število dijakov je naraščalo, iz treh oddelkov se je povečalo na štiri. Šolski prostori so postajali neustrezni in pretesni. Ob stoletnici šolske zgradbe je bil položen temeljni kamen za dograditev in prenovo gimnazije, kar je bilo dokončano že naslednje leto. Kot odgovor na ustanovitev Gimnazije v Ormožu je v šolskem letu 1998/99 bila vpisana prva generacija dijakov v program predšolske vzgoje. Danes šola vpisuje 4 oddelke gimnazijskega programa, 2 oddelka programa predšolske vzgoje, en oddelek maturitetnega tečaja, kar skupaj pomeni več kot 720 dijakov. Na šoli poteka tudi izobraževanje odraslih in se izvajajo najrazličnejši izobraževalni tečaj. Celoten pouk poteka v zgradbi gimnazije, od šolskega leta 2009/10 pa pouk športne vzgoje poteka v novi športni dvorani, ki je last Občine Ljutomer. Leta 1963 je 8 učiteljev pod vodstvom ravnatelja mag. Draga Novaka začelo orati ledino naši šoli. V petih desetletjih se je zvrstilo pet ravnateljev, in na desetine učiteljev. Danes je na šoli zaposlenih 62 učiteljev in strokovno-tehničnih delavcev, kar gimnazijo uvršča med največje delodajalce v Prlekiji.

 

Prelomnice v zgodovini GFML

5. 9. 1963 prvi dan pouka
september 1966 verifikacija Gimnazije
junij 1968 ukinjena železniška povezava Gornja Radgona Ljutomer, kar je vplival na vpis dijakov v naslednjih letih
1981/82 uvedeno je bilo usmerjeno izobraževanje, ki se je izvajalo po programu družboslovno-jezikovna smer
1981/82 dograjen je bil prizidek, ki je povezal zgradbo šole s športno dvorano TVD Partizan
1982/83 šola se je preimenovala v Srednjo šolo družboslovne usmeritve Fran Miklošič
1987/88 uveden je bil naravoslovno-matematični oddelek
1988/89 šola dobi novo ime: Srednja družboslovna in naravoslovna šola Frana Miklošiča Ljutomer
1988/89 zaključna ekskurzija je bila prvič organizirana v tujino, dijaki so potovali v Grčijo
1990/91 novo ime šole: Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer
1992/93 novo ime šole: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
1993/94 ob 30-letnici obstoja šole je bil odkrit doprsni kip posvečen dr. Francu Miklošiču
1994/95 prvič je bila izvedena eksterna matura
november 1995 položitev temeljnega kamna za dograditev šolske stavbe, dela so bila dokončana septembra 1996
1997/98 začetek uvajanja debate in sodelovanja v debatnem klubu
maj 1998 izvedba prvega Kulturnega maratona
1998/99 uvedba programa Predšolska vzgoja
1999 začetek sodelovanja v Modelu Evropskega parlamenta mladih
1999/00 začetek izobraževanja odraslih, program predšolska vzgoja
2001/02 začetek izvajanja programa maturitetni tečaj
2001/02 prvič izvedena poklicna matura za dijake programa predšolske vzgoje
2004/05 uvedba gimnazijskega programa Evropski oddelki v sodelovanju z ZRSŠ
2004/05 organizacija prvih Miklošičevih dni
2009/10 slavnostna otvoritev dvorane ŠIC
2010/11 preureditev bivše telovadnice TVD Partizan za potrebe pouka
2011/12 začetek projekta Znanost ima mlade, obiski bivših dijakov GFML
2011/12 prve priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome (DSD)
2013 izvedba prireditev v okviru praznovanja 200-letnice rojstva dr. Franca Miklošiča in 50.letnici obstoja Gimnazije Franca Miklošiča

  Spletna stran 50 let GFML