fbpx

»Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu ...
Vsak tiho zori,
počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti.«
(T. Pavček: Vsak človek)

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom, njihovim staršem in delavcem šole. V njej poskušam svoje delo opravljati s posluhom do vseh, ki vstopijo v mojo pisarno. V sodelovanju s sodelavci si prizadevam ustvarjati najboljše možne pogoje za življenje vseh na šoli.

Dijake in starše informiram glede vpisa na našo šolo ter jim pomagam ob iskanju ustrezne poklicne poti in ob zagatah pri učenju. Prav tako sem jim na voljo ob učnih, vedenjskih, osebnih in drugih težavah, ki so del odraščanja. S pogovorom, posvetovanjem in umerjanjem na zunanje vire pomoči skupaj z dijaki iščemo pravo pot za vsakega.

Med pomembne naloge svetovalne službe na šoli med drugim štejejo:

 •          vpis in informiranje novincev v šolo,
 •          oblikovanje in normaliziranje razredov,
 •           organizacija socializacijskih dni za dijake prvega letnika,
 •          soorganiziranje tutorstva na šoli,
 •          sodelovanje pri razrednih urah na različne teme,
 •          organiziranje predavanj za dijake in starše,
 •          spodbujanje organiziranega dela z nadarjenimi dijaki,
 •          spremljanje dijakov s posebnimi potrebami,
 •          skupaj z razredniki izvajanje roditeljskih sestankov,
 •          sodelovanje v inovativnih šolskih in mednarodnih projektih,
 •          svetovanje dijakom glede nadaljnjega šolanja,
 •          idr.

KARIERNA ORIENTACIJA

Izvajamo med dijaki od 1. do 4. letnika. V prvem in drugem letniku je težišče na odkrivanju lastnih potencialov, močnih in šibkih področij ter razvijanju kompetenc odločanja, izbiranja ter načrtovanja kariere. V tretjem in četrtem letniku za dijake izpeljemo po 3-4 razredne ure na to temo, prav tako so dijaki 4. in 3. letnika vabljeni na invidualno karierno svetovanje. Dijakom 3. in 4. letnika omogočamo stik s svetom delodajlcev preko obiskov gostov različnih poklicev in obiskov posameznih institucij.

Sodelovanje z zavodom NEFIKS

Zavod Nefiks mladim in mladinskim organizacijam pomaga pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc, pri kariernem razvoju in zaposlovanju. http://nefiks.si/

Karierni klub

V sodelovanju z NEFIKSom izvajamo na šoli v času OIV ur Karierni klub. V klubu dijaki s pomočjo različnih vprašalnikov raziskujemo svoje potenciale, osebnostne lastnosti in poklicne interese. Dijaki odkrivajo koristne spletne strani in pripomočke pri načrtovanju lastne karierne poti, raziskujejo različne študijske smeri in poklice ter se v prijetni skupinski klimi pogovarjajo o poklicih prihodnosti.

Karierni klub vodi Karmen Stolnik.

Karierni dan

V sodelovanju z zavodom NEFIKS smo tudi v tem šolskem letu izpeljali karierni dan. Na njem smo se pogovarjali s podžupanom Občine Ljutomer, g. Nikom Miholičem, ki nam je predstavil možnosti zaposlovanja v lokalnem okolju, saj je letošnji karierni dan potekal pod geslom »Prihodnost je lokalna!«.

UPORABNE POVEZAVE O ŠTUDIJU

Razpis za vpis

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

 

VPISNE SLUŽBE

 

Vpisna služba Univerze v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/kontakti/

Vpisna služba Univerze v Mariboru

https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

Vpisna služba Univerze na Primorskem

https://www.upr.si//sl/studij/vpis-up/

Vpisna služba Univerze v Novi Gorici

http://www.ung.si/sl/

Višješolska prijavna služba

http://vps.vss-ce.com/VPS/

 

KARIERNI CENTRI UNIVERZ

 

Karierni center Univerze v Ljubljani

https://www.kc.uni-lj.si/domov.html

Karierni centri ostalih univerz

https://www.uni-lj.si/karierni_centri/predstavitev_za_studente/bodoci_studenti
https://kc.um.si/
http://www.ung.si/sl/karierni-center/
https://www.upr.si/sl/studij/karierni-center-UPhttps://www.nova-uni.si/index.php/sl/karierni-center-2

 

ŠTUDIJ V TUJINI

 

Javni sklad RS

http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/studij-v-tujini/

Portal znanja

http://www.portalznanja.com/Država

Študij v tujini

https://dreamfoundation.eu/

Ploteus

https://ec.europa.eu/ploteus/

ŠTIPENDIJE

Javni sklad RS

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

PORTALI IN OSTALO

Mesto mladih

https://www.mestomladih.si/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/navodila_za_uporabo_evs/#c19459

Zavod za zaposlovanje

https://www.ess.gov.si/

Zaposlitveni portal www.zaposlitve.org
Višje strokovne šole https://www.skupnost-vss.si/ 
Portal za praktično usposabljanje dijakov in študentov https://praksa.org/

VPRAŠALNIKI IN SPLETNI PRIPOMOČKI ZA KARIERNO ORIENTACIJO

Moja izbira (opisi poklicev)

http://www.mojaizbira.si/

Spleti svojo kariero

http://www.spletisvojokariero.si/

eSvetovanja Zavod za zaposlovanje

https://esvetovanje.ess.gov.si/

Zavod RS za zaposlovanje

https://www.ess.gov.si/

Kam in kako (vprašalnik poklicnih interesov)

https://www.kaminkako.si/kudos#/

ŠTUDENTSKI DOMOVI

Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/

Maribor

http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php

Koristne informacije

https://www.rtvslo.si/univerza100 

POMOČ OB OSEBNIH TEŽAVAH IN VPRAŠANJIH

Svetovalni delavki

Liljana Fajdiga
Liljana Fajdiga
prof. nemščine in pedagogike, svetovalna delavka
02 58 58 706
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tamara Repić
Tamara Repić
šolska psihologinja
02 58 58 709
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.