fbpx

GFML-jevci smo doma

V preteklem tednu je bil sprejet sklep o le enem ocenjevalnem obdobju v tem šolskem letu. O sprejetju tega sklepa, je Vlada RS debatirala že kar nekaj časa in iskala tehtne razloge, da bi bil ta sklep učinkovit in koristen za vse šolarje.
Kakor je v našem interesu, je prav tako v interesu Vlade, da se to šolsko leto izpelje čim bolj optimalno. Zato so tudi iskali razne ukrepe, da se to uresniči. Eden izmed vzrokov za sprejetje ukrepa je prav v tem, da je razglašena epidemija in da v Sloveniji dan danes niso normalne razmere. Nekoč čisto samoumevna stvar, da pač šoloobvezni otroci (osnovna šola) oz. dijaki (srednja šola) morajo v šolo, je danes nekaj nedosegljivega in neizvedljivega. Pouk v teh časih poteka na daljavo, kar pomeni, da tudi ocene pridobivamo na daljavo. Kakor ima vsaka stvar prednosti in slabosti ima tudi šolanje na daljavo svoje pomanjkljivosti. Slabosti vsega tega ocenjevanja oz. preverjanja znanja na daljavo so razne oblike goljufanje, ki jih lahko dijaki izpeljejo na različne načine. Vlada RS, in še posebej ministrica za šolstvo Simona Kustec, se tega še predobro zaveda. V namen, da bi preprečili kakršne koli nepravične ocene, želijo z ukrepom omogočiti čim bolj realno sliko znanja. Ker v primeru, da se zmanjša število ocenjevanj, to pomeni, da bomo v enem preizkusu imeli več snovi in da se bomo za preizkus mogli bistveno bolj pripraviti.
Vendar ali bo podaljšanje enega ocenjevalnega obdobja čez celo leto res pokazalo realno sliko ocen? Menim, da ne. S tem ukrepom ne bodo dosegli veliko, ker bodo marsikomu otežili že tako težke razmere. V primeru, da bomo imeli v šolah manj ocen, to pomeni, da bo naše povprečje (v primeru, da se nam kakšna ocena zalomi) bistveno slabše, kot če bi bilo število ocen običajno. Na srečo je število ocen prepuščeno presoji profesorja, kar je za nas dijake odlično. Profesorji se namreč zavedajo, da bi z zmanjšanjem ocen porušili cel sistem in bi na koncu nastal kaos. Zdi se mi prav, da so preizkusi razporejeni tako kot je bilo dorečeno na začetku šolskega leta in da je obseg snovi za vsak preizkus enakomerno razporejen. Na srednjih šola mislim, da sprememba – da je le eno ocenjevalno obdobje, ne bo vplivala na znanje in nasploh na učenje. Večji problem se lahko pojavi v osnovnih šolah, kjer se bo najverjetneje zmanjšal obseg ocenjevanj. To pa prinese negativne posledice, ker bodo s tem zmanjšali tudi obseg snovi v preizkusih. Če pa bodo zmanjšali obseg snovi pa to pomeni, da se učenci tega, kar ne bo v preizkusu, ne bodo učili in jim bo to znanje primanjkovalo. Ta manjka pa se bo pojavila čez leta, ko bodo to zanje potrebovali.
Sicer pa mislim, da niti ni takšen problem v tem, kakšno bo na koncu število ocen in ali imamo eno ocenjevalno obdobje ali dve, temveč v tem, koliko bo na koncu imel vsak posameznik znanja.

Objavljenje vsebine so pregledane, vendar niso lektorirane in ne izražajo stališč Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
external Oddajte svoj prispevek

Najnovejše

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE