fbpx

GFML-jevci smo doma

Že v preteklosti je kultura imela eno ključnih vlog pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države. Kultura nam je in nam še zmeraj pomaga razvijati ustvarjalnost, inovativnost, prilagodljivost in sodelovanje, zato je hkrati tudi temeljni dejavnik gospodarskega razvoja. Zaradi tega je pomembno, da je med kulturo in gospodarstvom sklenjen »dober partnerski odnos«.
Po mojem mnenju mora Slovenija delovati v smeri skupnega slovenskega kulturnega prostora, kar pomeni, da mora povezati vsa področja, v katerih živijo Slovenci. To povezovanje mora vključevati kulturne, politične in gospodarske vezi, ki lahko zelo prispevajo k gospodarski rasti in socialnemu razvoju države kot celote. Za našo državo bi bilo potrebno povišati učinkovitost kulturne produkcije, ki je odvisna od dobrega upravljanja in vodenja raznih kulturnih inštitucij, kar še posebej velja za javne zavode. Menim, da mora v prihodnosti slovenska država zagotoviti takšne gospodarske kot tudi družbene pogoje, da bo mogoče še naprej v našem trenutnem in tudi v novem mednarodnem okolju razvijati ter ohranjati slovensko nacionalno identiteto. Slovenija mora postati bolj mobilna in komunikativna družba, kar zahteva skladen kulturni razvoj po vseh regijah. Prav tako bo Slovenija morala nameniti več pozornosti medkulturnim stikom, kar bo delovalo kot neka promocija, ki bo s časom povečala prepoznavnost Slovenije v EU in po svetu. K ohranitvi kulturne identitete, bi zelo pripomoglo povečevanje stopnje kulturnega pluralizma v Sloveniji, kar bi tudi zmanjšalo medkulturne in etične nestrpnosti.
Če povzamem na kratko, ima kultura pomembno vlogo za oblikovanje in tudi obstoj katerega koli naroda, saj razvija ustvarjalnost, inovativnost, sodelovanje med ljudmi ter je temeljni dejavnik gospodarskega razvoja. To posledično vpliva na države, da se orientirajo v stran delovanja, ki bo najbolj ugodna za širjenje in ohranjanje njihove kulturne identitete. Slovenija bo zato po pojem mnenju za ohranitev kulturne identitete morala spremeniti svoje poglavitne cilje in se posvetiti izboljšanju združitve njene družbe na kulturni ravni.

Objavljenje vsebine so pregledane, vendar niso lektorirane in ne izražajo stališč Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
external Oddajte svoj prispevek

Najnovejše

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE