fbpx

Obvestila za odrasle (PV)

V mesecu juniju je bil objavljen razpis Javnega štipendijskega, razvojnega in preživninskega sklada RS za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I (DIR). Več informacij o razpisnih pogojih lahko pridobite na spodnji povezavi:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/