fbpx

Novice

Skozi zgodovino, v različnih družbah so ljudje svoje nestrinjanje z obstoječim stanjem izražali na različne načine. Pogosto so kot sredstvo opozarjanja na obstoječe družbene probleme uporabljali umetnost. Tudi danes je kup odprtih vprašanj, ki predvsem mlade postavljajo v negotov položaj in jih vodijo v nejasno prihodnost. Onesnaževanje okolja, dostop do naravnih virov, neenakopravnost v družbi, socialna neenakost in raznovrstne diskriminacije so samo nekatera vprašanja, ki v družbi sprožajo nemir.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se je leta 2017 vključila v projekt z naslovom Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), katerega nosilec je Univerza na Primorskem. Pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda Petida tretje šolsko leto na šoli uvajamo inovativna učna okolja in prožne oblike učenja s ciljem dvigniti splošne kompetence na področju razvoja sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo. Projekt temelji na konceptu vzgoje in izobraževanja preko umetnosti in podpira sodelovanje s kulturnimi institucijami in umetniki, ki vstopajo v pedagoški prostor in s svojstvenimi pristopi vnašajo kreativne, inovativne načine uresničevanja ciljev učnih načrtov, angažirajo tako dijake kot profesorje ter odpirajo prostor za drugačne poglede in nova doživetja. Umetnost je v projektu izpostavljena tudi kot tista, ki nagovarja, vabi k iskanju odgovorov o smislu bivanja, kritični refleksiji družbenega dogajanja, ki aktivira, vzbuja občutenje in na drugi strani ponuja možnost izražanja svojih doživljanj, razmišljanj, pomislekov, negotovosti …
Dijaki prvih letnikov vseh treh izobraževalnih programov (splošna gimnazija, umetniška gimnazija in predšolska vzgoja) so v tem šolskem letu pod mentorstvom učiteljev in umetnikov ustvarjali na temo Upor. Izhodišče njihovega razmišljanja in ustvarjanja sta bila dokumentarni film o okoljski aktivistki Greti Thunberg in predstavitev likovnih del, ki so skozi zgodovino predstavljala družbeno angažiranost njihovih avtorjev. Mladi so nato svoje družbenokritično razmišljanje izražali skozi različne možnosti umetniškega ustvarjanja: gib, fotografija, video, beseda, glasba, igra, slika.
Sodelovanje med izbranimi umetniki, kulturnimi institucijami, učitelji in dijaki je potekalo v zahtevnih pogojih epidemije Covid-19, ki sprožajo pri mnogih mladih in odraslih naveličanost in duševne stiske. Zato ni odveč opozoriti, da je skupina strokovnjakov leta 2011 v uveljavljeni opredelitvi duševnega zdravja (Svetovne zdravstvene organizacije), ki izpostavlja pomen socialne kohezije, produktivnosti, miru in stabilnosti, dodala še sposobnost živeti v skladu s seboj in z drugimi in prenašati težave v spreminjajočih se življenjskih okoliščinah tudi z zmožnostjo konstruktivnega in nenasilnega upora proti krivicam in zatiranju. S pedagoškega vidika pa je tematika, ki so jo dijaki naslovili z umetniškimi sredstvi, pomembna zaradi kontekstualizacije učne tematike, ki jo dijaki pogosto težko povežejo s svojimi aktualnimi bivanjskimi vprašanji.
Zaključek projekta v obliki družbenega angažmaja se je zgodil v sredo, 2. junija na Glavnem trgu v Ljutomeru in šolski terasi. Dijaki so nagovarjali obiskovalce in naključne mimoidoče s svojimi umetniškimi kreacijami. Izražali so svoj pogled na svet in težave, s katerimi se soočamo vse generacije. Predvsem pa so skozi umetniško izkušnjo opozarjali na nevarnosti, ki nam pretijo v prihodnje.

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Avdio vsebine