fbpx

Novice

Dijaki programa predšolska vzgoja se izobražujejo za poklic vzgojitelja oz. vzgojiteljice predšolskih otrok, za katerega je najprej potrebno predvsem veselje do dela z otroki. Predšolski program je pester in tesno povezan s stroko, sestavljajo ga raznolike in razgibane vsebine. Dijake ves čas spodbujamo, da razvijajo svoje talente in nadgradijo svoje znanje na najrazličnejših področjih. Dejavnosti, ki se jih dijaki naučijo in tudi sami ustvarijo v šoli, preizkusijo in praktično preverijo najprej v razredu ali manjši skupini, nato pa v vrtcih v času prakse. Med drugim dijaki pri instrumentu, ki se ga učijo, ustvarjajo svoje pesmice, primerne za otroke predšolske starosti, imenovane izmišljarije. Trudimo se, da so teme aktualne in otrokom zanimive, če se le da, pa tudi poučne. Pri letošnjih temah promet, gibanje oz. šport in moja domovina, Slovenija so dijaki ustvarili veliko odličnih pesmi. Nekaj smo jih javno objavili pod imenom Ustvarjalnice za otroke, tako da so dostopne tudi vrtcem. Dijake smo spodbujali, da bi jih praktično uporabili oz. naučili otroke v času prakse v vrtcih. Na pobudo se je odzvala dijakinja 3. v, Maja Miholič, ki ji gre instrument pa tudi pisanje izmišljarij odlično od rok. Tokrat je na temo promet napisala pesem Varno na cesti. 
Ker Vrtec Beltinci, v katerem je Maja v mesecu marcu opravljala prakso, v tem šolskem letu sodeluje v programu EKOŠOLA, MISIJA: ZELENI KORAKI, so za izhodišče pogovora uporabili Majino pesmico. Maja je otroke naučila pesmico v procesu dejavnosti v okviru korakov razvojno-procesnega učenja. Med učenjem, ki je potekalo ob gibalnem uprizarjanju in je hkrati služilo kot upevanje, so se otroci seznanili tudi z varnim vedenjem v prometu. Vsebina pesmi opisuje hitenje ljudi, ki se jim kar naprej nekam mudi in jih lahko ustavi le znak STOP. Ob razlagi vsebine so v pogovoru našteli posledice hitenja, uporabe prevoznih sredstev, ki onesnažujejo okolje in posledično vplivajo tudi na podnebne spremembe. Povezali so jih z vsemi vremenskimi pojavi, ki jih spremljajo v jutranjem krogu, čez vse leto. Po pogovoru so vremenske pojave naslikali. Z otroki so raziskovali in si na to temo ogledali tudi videoposnetke o podnebnih spremembah ter risani film o ozonu. Po pogovoru so otroci likovno ustvarjali in risali »prijazna prevozna sredstva«. Otroci so se pesem hitro naučili in jo peli tudi pri drugih dejavnostih. Zaradi velikega interesa in želje otrok so dejavnost ponovili še naslednji dan. Maja je povedala, da je pri izvajanju uživala in je bila sproščena, ker so se otroci zabavali.
Za projekt so izdelali plakat, na katerega so prilepili tudi Majin notni zapis. S svojim prispevkom se je vrtec uvrstil med zmagovalce projekta Misija: Zeleni koraki, v katerem je sodelovalo 59 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, skupaj 1200 otrok. 
Majina mentorica, Janja Škraban, je zapisala: »Dosežek dokazuje, da imajo otroci izredne ideje in sposobnosti, da se morajo področja v vrtcu prepletati in povezovati, da se mora vrtec povezovati s širšim okoljem, da nudi otrokom širino, in da se dijaki na praksi učijo od strokovnih oseb v vrtcu, mi pa interaktivno od njih. Če jim damo možnost, s svojimi prispevki obogatijo strokovno delo v oddelkih.«
Na dosežek so v beltinškem vrtcu zelo ponosni. Majo so za njeno delo v času prakse zelo pohvalili in so jo v zahvalo povabili na ogled razstave v Ljubljano. Na Majo in njeno uspešno delo pa smo ponosni tudi njeni mentorji z GFML. 

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije