Novice

S projektnimi partnerji iz Paderborna v Nemčiji, organizacijo Kolping, smo izvedli mobilnost osebja. Z omenjeno organizacijo sodelujemo v okviru programa Erasmus+, s pomočjo katerega našim dijakom predšolske vzgoje omogočimo delovno prakso v tujini. Tokrat je prišlo na mobilnost v Slovenijo 11 nemških vzgojiteljev in ravnateljev ter dve predstavnici organizacije Kolping. Tema njihove mobilnosti je bila inkluzija in vključevanje otrok s posebnimi potrebami.
V enem tednu, kolikor je potekala njihova mobilnost, so obiskali našo gimnazijo, kjer so dobili informacije o tem, kako na šoli poteka delo z dijaki s posebnimi potrebami, imeli možnost prisostvovati pouku v razredih programa predšolska vzgoja ter se podrobneje seznanili s šolskim sistemom v Sloveniji. V naslednjih dneh so obiskali Vrtec občine Moravske Toplice, vrtec pri OŠ Stročja vas in vrtec pri OŠ Cezanjevci, OŠ Cvetko Golar Ljutomer, Vrtec Montessori v Mariboru in III. gimnazijo Maribor, kjer prav tako izvajajo program predšolske vzgoje. V prav vseh organizacijah so jim ravnatelji, svetovalni delavci, učitelji in vzgojitelji predstavili, kako se soočajo z inkluzijo in vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, jim predstavili načine dela s temi otroki, učenci ali dijaki, jih popeljali v skupine in jim tako omogočili, da so delo vzgojiteljev in učiteljev spoznali tudi v praksi.
Po izvedenih aktivnostih so gostje poročali, da so zelo pozitivno presenečeni nad gostoljubjem vseh v Sloveniji, da so bili povsod lepo sprejeti in da so pridobili zelo veliko informacij in primerov dobrih praks, ki jih bodo lahko uporabili tudi pri svojem delu. Predvsem so poudarili, da so opazili, da tako vzgojitelji kot učitelji opravljajo svoje delo odgovorno in s srcem ter da je med vzgojitelji in otroki, med učitelji in učenci, kot učitelji in dijaki opaziti veliko povezanost. Ob vsem tem pa so povedali, da se delo vzgojiteljev v slovenskih vrtcih razlikuje od dela nemških vzgojiteljev.

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije