fbpx

Novice

Zadnji majski dan so dijaki 3. letnikov, ki so si izbrali geografijo kot maturitetni izbirni predmet, izvedli geografski tabor. Zanimanje za geografijo je bilo tokrat zelo veliko, saj se je dogodka udeležilo kar 41 dijakov. Na taboru so opravili terenske vaje, ki so obvezni sestavni del mature in predstavljajo oceno internega dela mature. Dijaki so spoznali preproste metode raziskovanja nastajanja in lastnosti prsti, značilnosti krajevnega vremena ter značilnosti in geografske procese v naselju Sveti Jurij ob Ščavnici.
Dijake pri pouku geografije učimo, da hodijo naokoli z odprtimi očmi, s čimer pridobivajo prostorske predstave o svetu in domačem okolju. In prav terensko delo je tista oblika pouka, kjer razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov ter procesov v pokrajini. Na ta način teoretična znanja prepletajo z metodami opazovanja, analiziranja in sklepanja, kar nam prenatrpan učni načrt skorajda onemogoča. Z aktivnimi oblikami pouka na terenu omogočamo dijakom doživljajski in učinkovitejši pouk. Učitelji geografije so mnenja, da tovrstno delo pomeni obogatitev pouka geografije.

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije