fbpx

zdrava sola naslovna

25. let Slovenske mreže zdravih šol (SMZŠ)

Zdrave šole so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Tudi Gimnazija FM Ljutomer se je prostovoljno odločila, da bo oziroma že z različnimi dejavnostmi spodbuja, omogoča in krepi zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Bolj ko so področja uravnotežena, boljša sta počutje in zdravje, tako posameznika kot skupnosti.

 

Lahko rečemo, da naša gimnazija zelo dobro deluje na vseh področjih zdravja. V letni delovni načrt imamo vključene sledeče vsebine:

 • športni dnevi (različne vsebine in dejavnosti),
 • športni popoldan s starši in dijaki 1. letnikov,
 • udeležba na Šport špasu, ki ga organizirajo vrtci,
 • udeležba na Maratonu treh src z večgeneracijsko udeležbo (bivši in sedanji dijaki in profesorji),
 • fitnes in pilates za zaposlene (brezplačno),
 • različne aktivnosti ŠOK-a, ki ga izvajajo dijaki 2. letnika pri izbirnem predmetu,
 • aktivnosti, ki jih izvajamo na predšolski vzgoji v sklopu različnih modulov (poskusi za otroke, naravoslovje za otroke, likovno izražanje): npr. izdelovanje igrač iz odpadnega materiala, vrečk iz časopisa ipd.,
 • sodelovanje v projektu DIM, ki smo ga izpeljali lansko šolsko leto pod okriljem Ministrstva za zdravje na temo kajenje,
 • ponudba športnih dejavnosti v sklopu OIV/ID ur,
 • organizacija različnih športnih tekmovanj na šoli in podpora dijakom športnikom,
 • različne športne igre v okviru Kulturnega maratona,
 • ločevanje odpadkov,
 • zbiranje zamaškov,
 • zbiranje hrane za ljudi in živali,
 • predavanja o prehrani,
 • urejanje šolskega okolja in skrb za njegovo urejenost,
 • ozaveščanje dijakov o pomenu varovanja narave,
 • predavanja Rdečega križa (Prva pomoč),
 • predavanja v sklopu zdravstvene vzgoje za dijake 1. in 2. letnika (spolnost, kajenje, droga, alkoholizem, zdrava prehrana),
 • zbiranje kartuš in baterij,
 • zbiranje in uporaba keramičnih lončkov za pitje čaja namesto plastičnih lončkov,
 • tridnevni smučarski tabor (Rogla),
 • predavanja za starše in dijake o medosebnih odnosih, komunikaciji, zasvojenosti s spletom,
 • zbiranje sredstev za dobrodelne namene na različnih prireditvah (za socialno ogrožene dijake, dijake s posebnimi potrebami…

Promocija zdravja v šoli pomaga pri doseganju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih ciljev za dijake in šolsko osebje ter na ta način vpliva na zdravje celotne šolske skupnosti:

 • zdravi dijaki imajo večjo učno zmogljivost in so v šoli bolj prisotni;
 • pri dijakih, ki so pozitivno povezani s svojo šolo in pomembnimi odraslimi, je manjša verjetnost, da se bodo tvegano vedli in je večja verjetnost, da bodo dosegli pozitivne učne rezultate;
 • stopnja izobrazbe je pozitivno povezana z dolgoročno gospodarsko blaginjo in dobrimi zdravstvenimi izidi;
 • promocija zdravja in dobrega počutja šolskega osebja lahko vodi do manjše odsotnosti osebja z dela in večjega zadovoljstva pri delu.

 Izvedene dejavnosti v okviru projekta: