fbpx

OPIS POJEKTA:

Razvijajoča in moderna družba 21. stoletja zahteva vedno več dodatnega znanja v vseh sektorjih in panogah. Tako tudi podjetništvo zahteva vedno nova znanja in kompetence zaposlenih. Danes na trgu obstaja velika izbira različnih tečajev in drugih oblik izobraževanj za podjetja, vendar praksa kaže, da se teh izobraževanj udeležujejo podjetja z več zaposlenimi (mala in srednje velika podjetja), ne pa mikro podjetja in samostojni podjetniki. Obenem pa tudi šolski sistem v Sloveniji poskuša slediti potrebam trga dela, čeprav je ta prilagoditev dostikrat prepočasna. S pomočjo operacije in izvajanjem aktivnosti, želimo partnerji operacije vsaj delno odgovoriti na današnje izzive tako dijakov kot (bodočih) podjetnikov na njihovih kariernih poteh.    

Osnovni namen operacije je dodatno izobraževanje/usposabljanje zaposlenih v mikro podjetjih in samozaposlenih v različnih gospodarskih panogah. Obenem z operacijo želimo izobraziti bodoče podjetnike, ki bodo tako konkurenčnejši in bolje pripravljeni na trgu dela. V sklopu izvajanja aktivnosti operacije, pa bomo za dijake gimnazijskega programa pripravili podjetniški tečaj, s katerim želimo mladim pokazati možnost kariere v podjetniških vodah.

CILJI:

 • Izvedeni izobraževalni moduli.
 • Usposobljeni (bodoči) podjetniki.
 • Dijaki spoznajo osnove podjetništva.
 • Posneti kratki video-filmi.

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Izobraževanje (bodočih) podjetnikov.
 • Prenos znanj – primeri dobrih praks.
 • Promocija in diseminacija operacije.

CILJNE SKUPINE:

 • Mladi (dijaki Gimnazije Ljutomer).
 • Ženske (bodoče) podjetnice.
 • Brezposelne osebe.

KAZALNIKI:

 • 60x izobraženih podjetnikov.
 • 2x NPK; 1x mojstrski poklic.
 • 20 dijakov spozna osnove podjetništva.

FINANCE:

 • Celotna vrednost operacije: 370,51 EUR
 • Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR: 999,82 EUR

POVEZAVE:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

CLLD vodoravno CMYK modraPrlekijaLAS