fbpx

LOGO SKUM

Namen projekta:

  • Razvijati, preizkušati in evalvirati nove pristope učenja in poučevanja v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti in kompetentnosti otrok, učencev in mladostnikov.
  • Razvijati modele poučevanja v umetnosti in z umetnostjo.
  • Širiti učna okolja in vzpostavljati partnerstva med VIZ ter ustvarjalci, umetniki in KU.

 Šolski projektni tim:

  • Franc Čuš – koordinator projekta
  • Ludvik Rogan
  • Jernej Jakelj
  • Katja Peršak Hajdinjak
  • Karmen Stolnik
  • Nina Žuman

Izvedene dejavnosti:

Šolsko leto 2021/22:

Šolsko leto 2020/21:

Šolsko leto 2019/20:

Šolsko leto 2018/19:

 

external Spletna stran projekta

skum