fbpx

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer vsako leto, sedaj že tradicionalno, izda zbornik Raziskovalni Reflektor, v katerem so v obliki poljudnoznanstvenih člankov povzete in predstavljene raziskovalne naloge dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, s katerimi so sodelovali  na tekmovanju oz. srečanju mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije ali na drugih podobnih tekmovanjih (npr. Popri). Zbornik izdajamo z namenom spodbujati zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, njune izsledke deliti z bralci, odkrivati mlade talente in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, h kreativnosti ter k raziskovalni dejavnosti.

V šolskih letih 2019/2020, 2021/2022 je izdajo zbornika podprla Ustanova dr. Antona Trstenjaka (UAT).

publikacije gfm media