fbpx

BannerESS PODVIG

ZRSS   mizs logo  ESS web

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja in razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa bi želeli okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, ki bodo dijakom omogočale uporabo akademskega znanja v praksi — v avtentičnih problemskih situacijah, šolam pa omogočale prepričljivo vključevanje v okolje in prispevanje k reševanju problemov lokalne in širše skupnosti. Priložnosti za spodbujanje kompetenc (kot so med drugim iniciativnost, načrtovanje in samoregulacija, sodelovalnost, izkušenjsko učenje, vizija, kreativnost, poravnavanje z negotovostmi in tveganji…), ključnih za uspešno znajdenje in delovanje v svetu, za kakovostno življenje ter za konstruktivno prispevanje k skupnemu dobremu, vidimo v interdisciplinarnih in avtentičnih učnih situacijah.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

Trajanje projekta: 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022    

Uradna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig.

Šolski projektni tim na GFML sestavljajo:

  • Nina Žuman, učiteljica kemije in vodja projekta
  • Liljana Fajdiga, šolska svetovalna delavka
  • Mateja Godec, učiteljica kemije in vodja aktiva naravoslovcev
  • Karmen Stolnik, organizatorka izobraževanja odraslih
  • Jasna Vogrinec, učiteljica psihologije
  • Tanja Trajbarič Lopert, učiteljica likovne umetnosti
  • Ireno Rauter Repija,učiteljia matematike
  • Suzana Rauter, učiteljica zgodovine
  • mag. Saša Pergar, učitelj slovenščine in angleščine

Koordinatorica

mag. Nina Žuman
mag. Nina Žuman
prof. kemije
K-004 Govorilna ura: PETEK 9.40 - 10.25
02 58 58 715
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.