fbpx

Skladno z Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (2007) si na šoli prizadevamo ustvarjati spodbudno in raznoliko okolje za optimalni razvoj vseh dijakov. Nadarjene dijake zato ob vstopu v šolo evidentiramo in spodbujamo k vključitvi v ponujene dejavnost za razvoj njihove nadarjenosti. Pri tem se trudimo, da posebno skrb namenjamo »celostnemu osebnemu razvoju dijaka in razvoju njegove odgovornosti do sebe in družbe« (Koncept, 2007).

Delo z nadarjenimi dijaki in dijakinjami zahteva sistematično delo in vodenje evidenc. Ob tem se prepletajo vsa področja dejavnosti in so vključeni vsi učitelji ter tudi zunanji sodelavci.

Med naloge povezane z nadarjenimi dijaki sodijo naslednje:

  • ozaveščanje in izobraževanje učiteljev za delo z nadarjenimi,
  • evidentiranje nadarjenih in sistematično spodbujanje ponudbe različnih dejavnosti za nadarjene,
  • ponudba krožkov, interesnih dejavnosti, priprav na tekmovanja, raziskovalne naloge,
  • delavnice Znanje za mlade, ki jih vodijo identificirani nadarjeni dijaki in dijakinje,
  • spodbujanje sodobnejših oblik pouka na šoli (timsko delo, medpredmetno povezovanje, projektno delo, problemski pouk, terensko delo, možnost raznolikih izbirnih predmetov, notranja diferenciacija in nivojski pouk, medpredmetne ekskurzije in tabori, karierna orientacija (študijsko svetovanje),
  • spodbujanje povezovanja med dijaki, medvrstniškega učenja (tutorstvo) in prostovoljstva.

Vključeni smo v projekta:

Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu - delo z »najbolj« nadarjenimi dijaki gimnazij

Objave primerov dobrih praks najdete na naslednji povezavi: https://www.zrss.si/nadarjeni-dijaki/     

Naša šola je referenčna šola za področje debate in tutorstva

Projekt RaST pod okriljem II. Gimnazije Maribor

Povezava: http://www.projekt-rast.si/o-projektu/

Svetovalni delavki

Liljana Fajdiga
Liljana Fajdiga
prof. nemščine in pedagogike, svetovalna delavka
02 58 58 706
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tamara Repić
Tamara Repić
šolska psihologinja
02 58 58 709
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.