fbpx

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je ustvariti možnosti brezplačnega usposabljanja za ponudnike lokalno pridelane hrane v skladu z njihovimi potrebami, promocija ekološko in lokalno pridelane hrane na območju LAS Prlekija, ter usposabljanje in osveščanje širše javnosti vseh generacij o pomenu lokalno pridelane hrane.

Projekt nudi podporo ponudnikom lokalno pridelane hrane v smislu zagotavljanja možnosti brezplačnega usposabljanja ponudnikov ter podporo čim večji promociji njihove dejavnosti. Usposabljanja izvajata oba partnerja projekta, poleg naše šole, še Splošna kmetijska zadruga Ljutomer -Križevci. Vsebine usposabljanj obeh partnerjev so za ponudnike lokalno pridelane hrane dodana vrednost njihovemu vsakdanjemu delu. Hkrati pa projekt usposablja tudi potrošnike glede pomena lokalno pridelane hrane: to so predšolski otroci, učenci OŠ, učenci s posebnimi potrebami, upokojenci, v sam proces ozaveščanja pa so vključeni tudi mladi (dijaki Gimnazije Ljutomer programa predšolska vzgoja in umetniška gimnazija). Ob pomoči mentorja so dijaki naše šole pripravili vsebine za namen osveščanja širše javnosti (gledališka predstava) ter tako širili pomen zavedanja lokalno pridelane hrane potrošnikom.

Učinki projekta:

 • Povezovanje ponudnikov lokalno pridelane hrane.
 • Izvedba treh modulov usposabljanja.
 • Dodatno usposobljenih 12 ponudnikov lokalno pridelane hrane.
 • Izdelava skupne promocijske brošure.
 • Priprava in izvedba gledališke predstave za otroke, mladino in upokojence, o pomenu lokalno pridelane hrane.
 • Kreiranje 12 videov s predstavitvijo ponudnikov in njihove dejavnosti.

Ciljne skupine:

 • Ponudniki lokalno pridelane hrane.
 • Predšolski otroci.
 • Učenci prve triade OŠ in učenci OŠ s posebnimi potrebami.
 • Dijaki in drugi mladi.
 • Splošna javnost – potrošniki.

Finance:

 • Celotna vrednost operacije: 21.267,67 €
 • Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR: 15.148,97

Povezave:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

CLLD vodoravno CMYK modraPrlekijaLAS