fbpx

gledalisce

Cilj in namen projekta:
Nacionalni projekt Gleda(/)išče, ki ga podpira tudi Nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo, je zasnovan kot vzorčen model in celovita strategija prožne oblike učenja, ki partnersko povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in ustvarjalce na gledališkem področju ter v formalno učno okolje vpelje neformalne, kreativne, kulturno-vzgojne pristope. Cilji projekta so povečati gledališko pismenost ter ustvarjalnost otrok, mladih in strokovnih delavcev, ustvarjati medpodročna kreativna partnerstva ter razviti splošne kompetence na področju kulture, še posebejpa kompetenco kulturna zavest in izražanje.

Trajanje projekta: 2016 - 2021

Projektni tim na GFML:

  • Franc Čuš
  • Irena Štuhec
  • Katja Peršak
  • mag. Saša Pergar
  • Tanja Trajbarič Lopert

 

slogi     EKP socialni sklad