fbpx

Vključevanje otrok iz drugačnega kulturnega okolja v vrtce ter premagovanje kulturno  jezikovnih barier (INCLUDE YOU)

Partnerji:

GFML – Tiny Signers (Združeno kraljestvo) – Kolping Bildungwerk Paderborn (Nemčija)

Trajanje projekta:

1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

Mobilnosti se bo v dveh letih udeležilo 30 dijakov programa predšolska vzgoja. Prvo leto bo na mobilnost odšlo 20 dijakov, od tega 10 dijakov v Nemčijo in 10 dijakov v Združeno kraljestvo. Drugo leto bo 10 dijakov odšlo na mobilnost v Nemčijo.

CILJI PROJEKTA:

  • dijaki bodo tekom mobilnosti osvojili vsaj dve metodi oz. vsaj dva vključevalna pristopa, ki ju bodo kasneje lahko uporabili v slovenskih vrtcih,
  • dijaki bodo povečali tolerantnost in empatijo, saj bodo delali v medkulturnem okolju,
  • dijaki bodo izboljšali svoje komunikacijske zmožnosti in razumevanje tujega jezika.

Dijaki bodo v času trajanja projekta okrepili tudi kompetenco medkulturnosti, izboljšali bodo učni uspeh pri tujem jeziku ter strokovnih modulih, z načrtovanjem in izvajanjem diseminacijskih aktivnosti bodo pridobili organizacijske spretnosti in medijske veščine. Prav tako se bo učinek mobilnosti odražal pri spremljevalnih osebah, in sicer predvsem v njihovem vključevanju pridobljenih spoznanj v letne delovne načrte ter pri prenosu novih spoznanj na sodelavce.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.

Ožji projektni tim: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak, Karmen Stolnik, Katja Peršak Hajdinjak.

Izvedene aktivnosti:

erasmus piu


Jezikovno in znakovno sporazumevanje otrok v prvem starostnem obdobju (JeZNAK)

Projekt »Jezikovno in znakovno sporazumevanje otrok v prvem starostnem obdobju« je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, s katerim bomo pričeli v šolskem letu 2016/17 in zaključili v šolskem letu 2017/18.

S pomočjo mednarodne mobilnosti želimo 36 dijakom 2., 3. in 4. letnika (v posameznem letu se mobilnosti udeleži 18 dijakov) omogočiti izkušnje z njihovega strokovnega področja ter obogatiti in razširiti njihove strokovne kompetence.

Dijake, ki bodo sodelovali v projektu, smo izbrali na podlagi naslednjih kriterijev: motivacijsko pismo, ocene in znanje iz angleščine ter ocene praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Starši so v ta namen podali svoje soglasje o sodelovanju dijakov. Neposredno pred odhodom na mobilnost bomo s starši dijakov izvedli še sestanek.
V pripravljalni fazi projekta bomo septembra 2016 z izbranimi dijaki izvedli projektne dneve, ko se bodo pripravljali na mobilnost iz strokovnih modulov (RUP, JIZ, KOV, PPO, VES) na temo Komunikacija z otroki prvega starostnega obdobja, se seznanili z značilnostmi šolskega sistema v Angliji in s programi predšolske vzgoje v tamkajšnjih vrtcih ter spoznavali geografske, zgodovinske in kulturne značilnost države. Pripravljali se bodo tudi pri urah angleščine, kjer bo poudarek na strokovnem besedišču ter se podrobneje seznanili z načinom opravljanja prakse v tamkajšnjih vrtcih in vodenjem dnevnikov.

Vsa zgoraj opisana pridobljena znanja in kompetence bodo integrirani v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v mestu Leeds v Angliji. Utrjevali bomo mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli. S pridobljenim znanjem ter s poudarkom na jezikovnem in znakovnem sporazumevanju v predšolskem obdobju želimo spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest ter prispevati k pridobivanju ključnih kompetenc, potrebnih za uspešno poklicno pot dijakov.
Izkušnje, pridobljene v projektu, bodo dijake zagotovo dolgoročno zaznamovale. Med temeljne kratkoročne cilje štejemo poglobitev jezikovne kompetence komunikacije v tujem jeziku in inkomponiranje teoretičnih znanj strokovnega področja predšolske vzgoje v vsakodnevno delo z otroki ter tako usvajanje konkretnih kompetenc. Dolgoročno želimo pri dijakih krepiti medkulturno zavest in spoštovanje raznolikosti.

Dijaki bodo po izvedeni mobilnosti pridobili potrdilo Europass mobilnost.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.

Ožji projektni tim: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak, Karmen Stolnik, Mojca Vizjak Horvat, Mojca Polak Williams

Izvedene dejavnosti v okviru projekta v šol. l. 2017/18:

Izvedene dejavnosti v okviru projekta v šol. l. 2016/17:

logoGFML mail erasmus comenius
Priloge:
Download this file (Erasmus+ KA102 INCLUDE YOU.pdf)Erasmus+ KA102 INCLUDE YOU.pdf[ ]4724 kB