fbpx

Naslov projekta: Šport in umetnost zdravita dušo

Sodelujoče organizacije: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – Gimnazija Sveti Kliment Ohridski iz Severne Makedonije – Gimnazija Mladenovac iz Srbije

Trajanje projekta:

1. 9. 2022 – 29. 2. 2024

GLAVNI NAMEN IN CILJI PROJEKTA:

Glavni namen projekta je okrepiti duševno zdravje mladostnikov, s pomočjo njihovega udejstvovanja v umetniških in športnih aktivnosti.

Cilj 1: Okrepiti psihološko odpornost mladostnikov. Skozi različne delavnice bomo krepili psihološko odpornost mladostnikov, kar vključuje krepitev pozitivne samopodobe, osebne prožnosti ipd.

Cilj 2: Seznaniti mlade z viri pomoči, ki so jim na voljo v lokalnem okolju in na spletu ter jih spodbujati k uporabi le-teh. Raziskali bomo, kje mladi lahko poiščejo pomoč v lokalnem okolju, kje pa na svetovnem spletu. Ob tem pa jih bomo tudi naučili prepoznati lažne novice na spletu ter jih opozorili na nevarnosti na spletu, s čimer bomo prav tako krepili njihovo digitalno kompetenco.

Cilj 3: Poudarili bomo vlogo športa in umetnosti pri zdravljenju duševnih težav. Umetnost nam bo služila kot izhodišče za pogovor o zdravstvenih težavah ter kot sredstvo pomoči. Kot drugo sredstvo (samo)pomoči pa bomo izpostavili šport.

Cilj 4: Znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju. Najprej bomo raziskali stopnjo stigmatizacije duševnega zdravja v posameznih vključenih državah, saj se namreč zaradi nje mnogi ne odločijo poiskati strokovne pomoči. Zasnovali bomo manjšo kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja.

Izvedene dejavnosti:

 

 SL Sofinancira Evropska unija POSMOVIT LOGO


Tema: Finding your voice

Partnerji: GFML – Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen

Trajanje projekta:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

 Izmenjave se bo udeležilo 23 mladih iz GFML ter 23 mladih iz Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen

 CILJI PROJEKTA:

 • spoznavanje drugih navad, kulture, religije, življenjskih slogov,
 • učenje tujega jezika
 • primerjati življenje mladega človeka znotraj EU; prednosti in slabosti, razlike med državami
 • Izoblikovanje predlogov, kako zmanjšati onesnaževanje narave na globalni in lokalni ravni
 • izoblikovanje predlogov za vključitev migrantov v našo okolje,
 • iskanje primerov dobre prakse vključevanja migrantov in beguncev v družbo in v slovenski ter v nizozemski šolski sistem,
 • učenje tujega jezika
 • srečanje z nizozemskim brezdomcem, ki si je v Ljubljani ustvaril dom

 

Dijaki se bodo na izmenjavi seznanili z migracijskimi tokovi, razmišljali bodo kako migrante vključiti v šolski sistem in v širšo družbo, kako razbijati mite in stereotipe o njih ter se spopasti s sovražnim govorom. Seznanili se bodo z okoljsko problematiko in spregovorili o rešitvah za bolj zdravo, naravno okolje. Primerjali bodo življenje znotraj EU, poiskali prednosti in slabosti ter se seznanili z prioritetami Unije na splošno. Spoznavali bodo medsebojne razlike in podobnosti na področju jezika, kulture, življenjskih stilov in navad. Jezika se bodo tudi učili v obliki medvrstniškega učenja.

 erasmus nizozemska


Tema: Spoznavam preteklost, učim se za prihodnost

Partnerji: Fundacion San Patricio Madrid in Mladinski center Prlekije

Trajanje:

1. 8. 2018 – 31. 1. 2019

Cilji projekta:

 1. spoznavanje kulturne dediščine partnerske države,
 2. učenje tradicionalnih plesov - folklore in flamenca (25 % vključenih dijakov se nauči novega plesa),
 3. izboljšanje rabe jezika in učenje novega jezika (25 % dijakov izboljša kompetenco rabe tujega jezika in se nauči novega jezika),
 4. poiskati vzporednice v kulinarični tradiciji,
 5. obuditi stare navade in poklice,
 6. vzpostaviti stik s slovenskima ambasadorjema evropskega leta kulturne dediščine, to je prof. dr. Igorjem Saksida in raperjem Rokom Terkajem, ki sta v albumu in knjigi Kla kla klasika združila slovensko klasično poezijo in moderne hip hop ritme in ju povabiti k sodelovanju, da bi združili in prepletli španske in slovenske klasične in sodobne ritme,
 7. pridobiti pravico do uporabe znaka Evropskega leta kulturne dediščine.

Učinki projekta:

Skozi vse faze projekta so se na udeležencih odražali naslednji učinki:

 • udeleženci so na novo pridobili ali dvignili raven že pridobljenih ključnih kompetenc,
 • udeleženci so uvideli pomen neformalno pridobljenega znanja ter spoznali načine njegovega unovčenja,
 • udeleženci so z izpolnjevanjem Youthpass certifikata in prijavo ter seznanjanjem s portalom eNefiks začeli načrtovati svojo karierno pot,
 • udeleženci so zaradi projekta postali bolj samostojni in samozavestni,
 • udeleženci bolj spoštujejo kulturno raznolikost, bolj se zavedajo skupnih evropskih vrednot,
 • udeleženci so izboljšali sposobnost sodelovanja v skupini,
 • udeleženci so izboljšali znanje tujega jezika in se naučili novega tujega jezika,
 • udeleženci so se naučili soočati z novimi situacijami.

Učinek je bil izrazito viden na udeležencih z manj priložnostmi, ki so se v aktivnosti in dejavnosti zelo aktivno vključevali in tako pridobili na samozavesti in na sodelovanju v skupini. Pridobili so na osebnostni rasti, izboljšali pa so tudi socialne kompetence.

Učinek na sovrstnike:

 • sovrstniki so se seznanili s prednostmi sodelovanja v projektih Erasmus+,
 • sovrstniki so se seznanili s s prednostmi pridobljenih izkušenj in kompetenc,
 • sovrstniki so spoznali delo mladinske organizacije.

Učinek na sodelujoče organizacije:

 • sodelujoče organizacije smo v ožjem in širšem okolju postale bolj prepoznavne in zanimive za sodelovanje,
 • sodelujoče organizacije smo okrepile mednarodno sodelovanje, saj z obema partnerjema nadaljujemo mednarodno sodelovanje,
 • sodelujoče organizacije smo uspele povezati neformalne in formalne oblike pridobivanja znanja.

Učinek na spremljevalne osebe:

 • se odraža v strokovnem razvoju,
 • spremljevalne osebe so izboljšanje kompetenco timskega dela, medkulturno izkušnjo.

Učinek na ravni sistema:

 • s prispevkov v nacionalni oddaji Dnevnikov izbor smo širši javnosti predstavili doprinos programov Erasmus+ tako na sodelujoče posameznike kot na vključene organizacije.
 • s predstavitvijo primera dobre prakse strokovni javnosti na mednarodnih konferencah želimo, da bi strokovna javnost prepoznala doprinos tovrstnih akcij in jih še naprej podpirala ter (so)financirala.

Diseminacija:

spamovitmladinski center


Tema: Migracije in medkulturni odnosi (MAIR)

Partnerji: GFML – Gimnazija Sv. Kliment Ohridski – Mladinski center Prlekije - Pokrajinski center NVO

Trajanje projekta:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

 Izmenjave se bo udeležilo 26 mladih iz GFML ter 28 mladih iz Gimnazija Sv. Kliment Ohridski.

 CILJI PROJEKTA:

 • spoznavanje drugih navad, kulture, religije, življenjskih slogov,
 • izoblikovanje predlogov za vključitev migrantov v našo okolje,
 • iskanje primerov dobre prakse vključevanja migrantov in beguncev v družbo in v slovenski ter v makedonski šolski sistem,
 • učenje tujega jezika
 • s pomočjo študije primera - obiska makedonskega kulturnega društva "Biljana" v Mariboru in obiska romske skupnosti spoznati izkušnjo soočanja z multikulturnostjo in tudi primera kršenja človekovih pravic,
 • obisk slovenskega veleposlaništva v Makedoniji.

Dijaki se bodo na izmenjavi seznanili z migracijskimi tokovi, razmišljali bodo kako migrante vključiti v šolski sistem in v širšo družbo, kako razbijati mite in stereotipe o njih ter se spopasti s sovražnim govorom. Spoznavali bodo medsebojne razlike in podobnosti na področju jezika, kulture, življenjskih stilov in navad. Jezika se bodo tudi učili in oblikovali slovarček temeljnih pojmov teme izmenjave.

mkdmovitmladinski center