fbpx

logo erasmus plus

Erasmus+: KA2: GEM

gem logoGEM je projekt Erasmus+ KA2, ki je inovacijski projekt, saj bodo ob koncu projekta nastala gradiva, ki bodo lahko učiteljem in vzgojiteljem v pomoč pri poučevanju angleškega jezika v zgodnjem obdobju. Projekt traja dve leti in pol. Začel se je 1. 9. 2018 in se bo zaključil 28. 2. 2021.

Prijaviteljica je organizacija iz Anglije Language in Your Hands, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Masarykova univerza iz Brna na Češkem pa sta pridruženi partnerici. Na GFML so v projekt vključeni mag. Saša Pergar, Barbara Špilak in Karmen Stolnik. Naša naloga je, da pripravimo metodologijo, učno gradivo in pesmice v angleščini, s pomočjo katerih se bodo otroci učili izbrane angleške glasove in črke zanje. Pri učenju bomo kot dodatno pomagalo uporabljali tudi britanski znakovni jezik.

Nastale pesmi in gradiva bodo med projektom preizkušali v več vrtcih in v razredih prvega triletja osnovne šole. Zato so se nam v projektu pridružile naslednje strokovne delavke iz vrtcev oziroma osnovnih šol:

  • Renata Gabor iz OŠ Franceta Prešerna Črenšovci,
  • Nina Krajnc iz vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
  • Mihaela Meško iz Vrtca Ormož,
  • Petra Šobak iz OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in
  • Anita Žižek iz vrtca pri OŠ Stročja vas.

Dejavnosti v okviru projekta v šol. l. 2020/21:


 Erasmus+: KA2: Soft CLIL

Projekt Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht (Problemsko naravnan Soft CLIL pristop k pouku neangleškega tujega jezika) združuje tri pomembne vidike poučevanja: Soft CLIL, problemsko naravnan pouk in medpredmetno povezovanje. Sama kratica CLIL označuje poučevanja tujega jezika preko vsebin drugih predmetov. V projektu razvijamo dve področji, in sicer trajnostni turizem ter finančno in realistično matematiko. Preko vsebin s teh področij, dijaki razvijajo jezikovne kompetence in se učijo nemškega jezika na drugačen način, predvsem pa ga uporabljajo v drugačnih situacijah, kot so ga sicer vajeni pri klasičnem pouku. Učiti se matematično vsebino v nemškem jeziku, ki ni naš materni jezik je neka popolnoma nova izkušnja za dijake. 

Cilj projekta je izvesti določeno število ur tujega jezika po metodi Soft CLIL s področja finančne in realistične matematike ali trajnostnega turizma, izmeriti in analizirati učinkovitost takega pristopa poučevanja z vidika dijakov in učiteljev. Glavni rezultat projekta pa bo učno gradivo za problematično usmerjen pristop Soft CLIL (nemščina, ruščina) za srednje šole.

Nosilec projekta je Univerza Sv. Cirila in Metoda iz Trnave (Slovaška). Partnerji pa prihajajo iz različnih držav. Iz Slovenije Univerza v Mariboru in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, iz Avstrije Wiedner Gymnasium na Dunaju, iz Litve Univerza v Vilni, Vilniaus Gabijos gimnazija in Vilniaus jezuitu gimnazija ter s Slovaške poleg Univerze Sv. Cirila in Metoda še gimnaziji Galanta in Hlohovec.

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.


 Erasmus+: KA2: TIME

Time LOGOTeachers’ inquiry on mathematics education (TIME): Učitelj matematike preiskuje lastno poučevalno prakso .Projekt TIME bo temeljil na rezultatih, ki jih je vzpostavil projekt MERIA (Matematično izobraževanje - pomembno, zanimivo in uporabno) in je vključeval večino sedanjih partnerjev.Spodbujala se bo komunikacija znotraj šol, med šolami, z univerzami ter z drugimi izobraževalnimi ustanovami.

Glavni cilj projekta je raziskati, kako lahko učitelji matematike iz ene šole izboljšajo svojo prakso s skupnim raziskovanjem, načrtovanjem in medsebojno interakcijo ter z univerzitetnimi profesorji. Učitelji bodo ustvarjali, oblikovali in eksperimentirali inovativne situacije za poučevanje in učenje matematike.

V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 4 držav: Hrvaške, Nizozemske, Danske in Slovenije.

Trajanje projekta: 32 mesecev (1. januar 2020 - 31. avgust 2022)