fbpx

CMEPIUS nam je leta 2023 podelil akreditacijo Erasmus+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, leta 2024 pa smo pridobili akreditacijo Erasmus+ na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Erasmus+ akreditacija daje organizacijam dostop do priložnosti za učno mobilnost v okviru programskega ključnega ukrepa 1, spodbuja vrednote vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične družbe ter podpira razvoj strokovnih mrež v Evropi.

Ključni ukrep 1 podpira organizacije pri zagotavljanju priložnosti za osebni in  poklicni razvoj učečih se, učiteljev, vodij usposabljanj in drugega strokovnega osebja.

Erasmus+ akreditacija šoli omogoča:

  • stabilno financiranje za načrtovane aktivnosti mobilnosti;
  • pripravo lastne strategije pri doseganju zastavljenih ciljev;
  • priložnosti za rast in raziskovanje;
  • naložbe v prihodnost.

Naša šola bo v tem programskem obdobju sledila ciljem, ki bodo usmerjali naše delo s projektnimi partnerji.

Strateški cilji so:

  1. Izboljšati kakovost in povečati obseg mobilnosti ter jo razširiti na vsa področja izobraževalnih programov (splošna in umetniška gimnazija, predšolska vzgoja, medijski tehnik).
  2. Vzpostaviti inovativna učna okolja ter razširiti in obogatiti vsebine strokovnih modulov.
  3. Omogočiti, da učna mobilnost postane realna možnost za vse dijake, še posebej za dijake iz ranljivih skupin, ter tudi za učitelje.

Spodbujati vrednote vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.

comenius