fbpx

CMEPIUS nam je leta 2023 podelil Akreditacijo Erasmus.

Erasmus akreditacija daje organizacijam dostop do priložnosti za učno mobilnost v okviru programskega ključnega ukrepa 1.

Ključni ukrep 1 podpira organizacije pri zagotavljanju priložnosti za poklicni in osebni razvoj učečih se, učiteljev, vodij usposabljanj in drugega strokovnega osebja.

Erasmus akreditacija šoli omogoča:

  • stabilno financiranje za načrtovane aktivnosti mobilnosti;
  • pripravo lastne strategije pri doseganju zastavljenih ciljev;
  • priložnosti za rast in raziskovanje;
  • naložbe v prihodnost.

Naša šola bo v novem programskem obdobju sledila zadanima strateškima ciljema, ki bosta usmerjala naše delo s projektnimi partnerji.

Strateška cilja sta:

  1. Izboljšati kakovost in povečati obseg mobilnosti ter jo razširiti tudi na področje novega izobraževalnega programa.
  2. Vzpostaviti inovativna učna okolja ter razširiti in obogatiti vsebine strokovnih modulov.