Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je drugo leto vključena v projekt z naslovom Neodvisna filmska produkcija, katerega nosilec je filmsko društvo Film Factory iz Maribora. V projekt so vključene srednje šole iz severovzhodne Slovenije. Projekt poteka v treh fazah. Prva faza, v katero so bili vključeni dijaki 2. letnikov programa predšolske vzgoje in gimnazijskega programa, je bila izvedena sredi januarja v Kulturnem domu v Ljutomeru. Dijaki so spoznali zgodovinski razvoj filma in osnove filmske produkcije. V drugi fazi, ki je prav tako potekal v ljutomerskem domu kulture v tem tednu, so bili poleg dijakov naše šole vključeni tudi dijaki iz Dvojezične srednje šole Lendava in Gimnazije Ormož. Druga faza je vključevala predstavitev nastajanja filmskega izdelka in simulacijo filmske produkcije. Dijaki so spoznali kako poteka predprodukcij, produkcija in postprodukcija. Soočili so se z vprašanji kaj je to scenarij, scena, kostumografija, scenski elementi, maska, ton in spoznali tudi naloge posameznikov (režiser, scenarist, tonski mojster, direktor fotografije, snemalec...) pri nastajanju filma. Tretja faza, ki bo potekala v nadaljevanju projekta, pa bo vključevala snemanje kratkega filma, kjer se bodo sodelujoči sami preizkusili kot soustvarjalci konkretnega filmskega izdelka. V tretjo fazo se dijaki vključijo na osnovi lastnega interesa.

foto gfm media