logo koperOd študijskega leta 2011/2012  na Gimnaziji Franca Miklošiča  Ljutomer potekajo tudi študijski programi, ki jih izvaja Pedagoška fakulteta Koper, in sicer:

Študijski program druge stopnje (magistrska študijska programa)

Več informacij o študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh Pedagoške fakultete Koper.