V šolskem letu 2018/2019 ne poteka noben študijski program na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer.