Vsak človek potrebuje pri sprejemanju odločitev o učenju in izobraževanju ter usmerjanju svoje življenjske in poklicne poti s pomočjo učenja ustrezne informacije, mnogokrat pa tudi svetovanje za lažjo odločitev.

V množici informacij vam bomo pomagali poiskati tiste, ki so za vas pomembne in uporabne, pri tem pa bomo posebno pozornost namenili tudi kakovosti izobraževalne ponudbe.

Zagotovili vam bomo ustrezne informacije o trgu učenja z osebnim pogovorom (za termin pokličite 041 744 766), s telefonskim pogovorom na isti številki ali z odgovorom na vaše vprašanje, posredovano po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prav tako vam bomo povedali, ali obstaja kakšen način povrnitve vaših stroškov izobraževanja na osnovi aktualnih razpisov (za zaposlene, za brezposelne).

V svetovalnem procesu vam bomo pomagali razviti zmožnosti in spretnosti za uspešnost pri učenju. Povedali vam bomo, kako se usposobiti za učiti se učiti in vas opozorili na ukrepe, ki pomagajo pri učenju in preprečujejo neuspeh in osip iz programov izobraževanja in usposabljanja.

Naredite korak zase. Pokličite in pridite na razgovor.

"Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika."
Kitajski pregovor


mizs  logoGFML mail   soc sklad

NOVE PRILOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA!

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016–2019

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se zavedamo, da je vseživljenjsko učenje vse pomembnejše, saj posamezniku omogoča učinkovitost na delovnem mestu, doma ali drugje.

Prav zato smo se odločili za sodelovanje na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019), katerega namen je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V okviru tega smo se združile institucije v Pomurju: Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna fundacija za Pomurje ter naša šola.

Do marca 2019 bomo tako s partnerji izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim, prednostno tistim starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Projekt je tako priložnost, da si brezplačno pridobijo ustrezne temeljne in poklicne kompetence tisti, ki so se v preteklem obdobju najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje. Da je izobraževanje pomembno za uspešno delovanje v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturalnosti in trajnostnega razvoja v času, ko sta za posameznika, podjetja in družbo pomembni kompetenci podjetnost in samoiniciativnost, morajo prepoznati tako posamezniki, kot delodajalci in gospodarska združenja.

Operacija traja od 20.6.2016 do 31.3.2019. Skupno je načrtovano izvajanje 228 izobraževalnih oblik in vključitev 2.716 udeležencev. Projekt se financira v skupnem znesku 902.880,00 EUR (od tega sofinancira 722,304,00 ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 180.576,00 EUR ali 20% Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več informacij: 02 58 58 710, 040 579 137, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Organizatorki izobraževanja

Nina Pečnik
Nina Pečnik
prof. pedagogike in organizatorka izobraževanja odraslih, vodja aktiva predšolske vzgoje
02 58 58 710
Mobile: 040 579 137
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Lilijana Grof
Lilijana Grof
organizatorka izobraževanja odraslih
02 58 58 725
Mobile: 041 744 766
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.