Javni razpisi in naročila

Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram v Sloveniji, ki niso naklonjene organizaciji množičnih prireditev, smo se na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer odločili izpeljati postopek izbire za organizacijo in izvedbo plesnih vaj ter maturantskega plesa. Prosimo vas, da pripravite ponudbo za organizacijo in izvedbo v skladu s povpraševanjem in ob tem upoštevate sledeče:
PONUDBA MORA UPOŠTEVATI TRENUTNO EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO V SLOVENIJI, NAVODILA IN PRIPOROČILA VLADE, PRISTOJNIH MINISTRSTEV IN NIJZ.

Postopek izbire

Vaše ponudbe pričakujemo najkasneje v torek, 13. oktobra 2020, do 14. ure. Na kuverto napišite z velikimi tiskanimi črkami: MATURANTSKI PLES 2021 – NE ODPIRAJ. V kolikor boste ponudbo dostavili osebno, jo predate v tajništvu gimnazije do navedene ure.
Na ta dan bo Komisija za maturantski ples 2021 odprla ponudbe in  jih pregledala. Letos žal ne bo možna predstavitev ponudbe v živo, lahko pa predstavitev pošljete v obliki krajšega video zapisa.
O dokončni odločitvi in izboru ponudnika Vas bomo pisno obvestili in vam poslali v podpis pogodbo, s katero se boste obvezali, da boste izpolnili vašo ponudbo, na osnovi katere ste bili izbrani za organizatorja maturantskega plesa 2021.

Kakršno koli neposredno agitiranje med dijaki v ali izven šolskega prostora oz. izvajanja nelojalne konkurence bo imelo za posledico IZLOČITEV PONUDNIKA!

Izbira je v pristojnosti komisije in je dokončna. Pritožba ni mogoča.

Za vse dodatne informacije pokličite Franca Čuša (051/230-302).

Vse ponudbe, ki ne bodo ustrezale naštetim zahtevam, bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave.

V prilogi objavljamo celotno vsebino povpraševanje za organizacijo maturantskega plesa in plesnih vaj.

Franc Čuš, koordinator Komisije za maturantski ples