Natečaji in razpisi za dijake

Učiteljsko Družboslovno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2016/2017 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj Moja domovina
»Gozdovi - les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine«