Natečaji in razpisi za dijake

Komisija za organizacijo maturantske ekskurzija na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, ki jo sestavljajo dijaki, predstavniki staršev in razredniki je pripravila poizvedbo za pripravo in organizacijo maturantske ekskurzije 2017, za bodoče dijake 4. letnikov. Celoten dopis z opisom ekskurzije in več predlogi programov je priloga tega dopisa. Zainteresirani ponudbe pošljite na naslov naše šole po klasični pošti do ponedeljka, 7. novembra 2016, najkasneje do 14.00. O nadaljnjem postopku izbire organizatorja maturantske ekskurzije piše več v prilogi.

Franc Čuš, koordinator Komisije za izbiro maturantske ekskurzije