Natečaji in razpisi za dijake

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje:

- natečaj za dijaški esej,
- natečaj za dijaško fotografijo in
- natečaj za raziskovalno nalogo

na temo "Zasvojenost v sodobni družbi" za pridobitev Gosarjeve nagrade za leto 2015.