Natečaji in razpisi za dijake

Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo Bakovci

Razpisuje 4. USTVARJALNI

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I
medgeneracijski in mednarodni natečaj 2016

V PRIMEŽU SODOBNEGA ČASA

Več o natečaju si lahko preberete v prilgi.