Natečaji in razpisi za dijake

MIKK Murska Sobota v sodelovanju z zavodom

MOVIT - Nacionalno agencijo programa Erasmus+: Mladi v akciji

vabi na

PREDSTAVITEV PROGRAMA ERASMUS+ MLADI V AKCIJI

ki bov torek, 27. oktobra 2015 ob 11. uri v klubskem prostoru MIKK-a Murska Sobota.

Dogodek je namenjen boljši seznanitvi s programom Erasmus+: Mladi v Akciji in možnostmi, ki jih ponuja za izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Dogodek je namenjen tudi mreženje organizacij na lokalni oziroma regionalni ravni z možnostjo priprave (skupnih) projektov mednarodnega sodelovanja in seznanitvijo z dobrimi praksami.

 VLJUDNO VABLJENI!