Natečaji in razpisi za dijake

Objavljamo razpis za fotografski natečaj, ki ga razpisuje Krajinski park Goričko. 

Bogata življenjska pestrost in kulturna krajina Goričkega je posledica dolgotrajnega, a naravi prijaznega, delovanja človeka na tem območju.
Brez ekstenzivnega kmetovanja, ki je tod prisotno že 8000 let, ne bi bilo barvitih, bogato cvetočih travnikov, niti starih senožetnih sadovnjakov, kjer domujejo metulji, hrošči, ptice, različne redke vrste rastlin in še marsikaj drugega.
Žal je hiter življenjski tempo zajel tudi nas, Goričance. Posledica tega je hitro izginjanje edinstvene kulturne krajine Goričkega. V preteklih desetih letih smo s pomočjo natečaja v fotografije ujeli naravo, mozaično krajino ter kulturno dediščino. Tokrat želimo, da so na fotografijah tisti, ki so pestro kulturno krajino Goričkega soustvarili.

Več o natečaju si lahko preberete v prilogah.