Natečaji in razpisi za dijake

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lendava

Razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i  n a t e č a j  2 0 18

Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

Več v priloženi datoteki.