Natečaji in razpisi za dijake

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru projekta Izzivi mladim po uspešno izvedeni pilotni delavnici za podjetja na svoji spletni strani www.mladimsedogaja.si objavila 
osem izzivov petih podjetij.

Agencija k aktivnemu reševanju izzivov vabi dijake, študente, iskalce prve zaposlitve, brezposelne oziroma vse mlade med 15. in 29. letom.