Obvestila za dijake

Dijake in dijakinje 1. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (program Gimnazija in program Predšolska vzgoja) ter starše vljudno vabimo na 1. roditeljski sestanek v šolskem letu 2016/2017, ki bo
v sredo, 31. avgusta 2016, ob 17:00 uri v ŠIC-u.
Na roditeljskem sestanku vas bomo seznanili s šolskim koledarjem, hišnim redom in drugimi pomembnimi informacijami glede šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča. Po nagovoru se boste skupaj z razredniki podali v razrede, kjer se boste kot razred nekoliko spoznali. Na ta dan prejmete med drugim tudi naročene učbenike in delovne zvezke ter potrdila o šolanju. Prav tako boste lahko potrdili listine za subvencioniran prevoz.
Razredniki so:
Program Gimnazija
1. A Liljana Kosič
1. B mag. Saša Pergar
1. C Mojca Rižnar Nedeljko
1. D Nina Črešnjevec

Program Predšolska vzgoja
1.va Mojca Vizjak Horvat
1.vb Katja Peršak