Obvestila za dijake

Na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije in okrožnice MIZŠ sporočamo, da se od ponedeljka, 2. novembra 2020 v srednjih šolah pouk nadaljuje na daljavo. Pouk bo potekal na enak način, kot v tednu med .19. in 23. oktobrom. 

Pri tem vas še enkrat obveščamo

- pouk na daljavo bo potekal po šolskem urniku

- pouk na daljavo bodo učitelji izvajali s pomočjo spletnih učilnic (Google) in videokonference (Zoom)

- navodila za izvedbo posameznih učnih ur vam bodo posredovali posamezni učitelji

- obvestila boste prejemali preko eAsistenta, spletnih učilnic, šolske spletne strani

V kolikor se pojavi kakšna težava se obrnete na razrednika, šolsko svetovalno službo, pomočnika ravnatelja ali ravnatelja (kontakti so objavljeni na šolski spletni strani).

Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi.