Obvestila za dijake

Spoštovani starši in dijaki


Pred nami je začetek novega šolskega leta, ki se ne bo začelo kot smo navajeni. Vseeno je pozitivno to, da bo pouk potekal v šoli in ne tako kot pomemben del lanskega šolskega leta, na daljavo. Iz medijev ste bili obveščeni, da se bo pouk začel izvajati po modelu B. Glede na epidemiološko stanje v Sloveniji v zvezi z virusom SARS-Cov-2 bomo morali upoštevati določena priporočila in navodila. V prilogi objavljamo Obvestilo, ki ga je za starše pripravil NIJZ. Prosim, da ga preberete in upoštevate. Izvajanje po modelu B pomeni, da v skladu z možnostmi omejimo mešanje dijakov med seboj. Prav tako bomo prilagodili izvedbo interesnih dejavnost in obveznih izbirnih vsebin. V skladu s priporočili smo dopolnili tudi Šolska pravila, ki so dostopna v prilogi.
Pomembna obvestila ob začetku šolskega leta:
 program prvega dne za dijake 1. letnikov (31. 8. 2020) ste prejeli iz šolske svetovalne službe;
 navodila za malico in nakup subvencionirane vozne karte so vam poslali iz šolskega tajništva;
 dijake vabimo, da se vključijo v organizirano prehrano, ki je zagotovljena na šoli ali pa si prinašajo hrano ter napitke od doma;
 glede javnega prevoza še nismo prejeli priporočil in še čakamo na navodila, ki jih pripravlja NIJZ;
 naročene učbenike iz učbeniškega sklada boste prevzeli dijaki 1. letnikov v ponedeljek 31. 8., ostali tekom prvega tedna pouka;
 urnik bo pred začetkom pouka objavljen v eAsistentu;
 zaradi nevarnosti širjenja virusa je letos še bolj pomembno, da se ne izvajajo nobeni obredi sprejemanja dijakov v prve letnike, saj lahko v tem primerih prihaja do tesnih stikov med dijaki višjih letnikov in dijaki novinci;
 v šolske klopi se lahko vrnejo samo zdravi dijaki;
 vsi, dijaki in zaposleni, bomo upoštevali priporočila NIJZ v zvezi s higieno rok, higieno kihanja in kašlja, primerno razdaljo, nošenjem mask ipd;
 dijaki si sami priskrbijo zaščitne maske, razkužila za roke pa je priskrbela šola;
 prosimo vas, da sprotne informacije spremljate na šolski spletni strani www.gfml.si;
 v primeru dodatnih informacij se obrnite na razrednike, šolsko svetovalno službo, tajništvo ali vodstvo šole.
Želimo vam zdravja in uspešen začetek šolskega leta.
Ravnatelj Zvonko Kustec