Obvestila za dijake

VSESLOVENSKA AKCIJA 1. DAN BREZ TELEFONA
Ljudje vse več časa porabljamo za različnimi zasloni, med katerimi je zelo pogost tudi mobilni ali pametni telefon, in vse manj časa za druženje z ljudmi in za gibalne aktivnosti. V zadnjem desetletju se pojavljajo v zvezi z uporabo telefona raziskave, ki ugotavljajo, da je ljudi strah ali doživijo celo panični napad ali hudo stisko, ko ugotovijo, da so pozabili ali izgubili svoj telefon (»nomofobija«). V primeru hujših težav se to lahko odrazi tudi v motnjah spanja in stalni potrebi po uporabi mobitela in nezmožnosti kontroliranja teh impulzov. Da do tega ne bi prišlo, je potrebno naše življenje uravnotežiti in preživeti dovolj časa z ljudmi, biti fizično aktivni in početi stvari, ki niso povezane s tehnologijami, nas veselijo in zanimajo.
Zato pozivamo vse, tako profesorje kot dijake, da se pridružite vsesplošni slovenski akciji EN DAN BREZ TELEFONA, v ponedeljek, 25.11.2019!
Pred tem lahko obvestite svoje družinske člane in prijatelje, da boste brez telefona oziroma ga boste pustili doma ali ga izklopili, zaklenili v šolsko omarico… Šteje tudi, če se odločite, da telefona ne boste uporabljali vsaj nekaj ur. S tem boste tudi preverili, kakšen je vaš odnos do telefona in kako ga lahko spremenite. Odločitev, na kakšen način boste to storili, prepuščamo vam!

Želimo vam čimveč druženja in pogovarjanja s prijatelji, sošolci, sovrstniki, pa ne samo ta ponedeljek!

Tim Zdrave šole na GFML

P.S: Lahko pa se odločite, da boste vsak teden en dan ali vsaj nekaj ur brez telefona.