Obvestila za dijake

Novo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, navodila  za izpolnjevanje vloge in cene vozovnic dijaki najdejo na naši spletni strani www.apms.si
 
NOVOST V LETOŠNJEM LETU JE DODATNA MOŽNOST ODDAJE ELEKTRONSKE VLOGE, ZA KATERO UPRAVIČENCI POTREBUJEJO DIGITALNO POTRDILO.
Več informacij Ministrstva za infrastrukturo glede elektronske vloge preko portala e-uprava na:

Spletna stran z vsemi osnovnimi informacijami:http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/trajnostna_mobilnost_in_prometna_politika/enotna_vozovnica_ijpp/ 
FB page: https://www.facebook.com/EnotnaVozovnica/?fref=ts 
Sporočilo za javnost po konferenci:http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8816/