Novice

Za dijake 1. letnika programa predšolska vzgoja smo od 5. do 10. oktobra 2020 izvedli projektne dneve z naslovom Otrok, poglej okrog. Cilj projektnih dnevov je bil, da se dijaki seznani z načinom organizacije in predmetne izvedbe dejavnosti za predšolske otroke, ki jih lahko povežejo z znamenitostmi domačega kraja ali kraja iz svoje okolice.
Prvi dan so tako začeli z orientacijskim pohodom po Ljutomeru, kjer so morali rešiti različne naloge. Pohodu bi moral slediti ogled Lončarstva Žuman. Ta dejavnost je zaradi močnega deževja odpadla, zato so se dijaki odpravili v šolski laboratorij in izvajali različne kemijske poskuse. Sledil je še ogled zgodovinskih značilnosti Ljutomera ter kasaškega muzeja.
Naslednji dan so se dijaki odpravili na strokovno ekskurzijo v Razkrižje, kjer jim je župan predstavil delovanje in življenje občine skozi čas. Dijaki so obiskali tudi vrtec pri OŠ Razkrižje, kjer so si zaradi trenutne situacije ogledali le zunanji prostor vrtca ter njihova igrala. Nazadnje so se še odpravili na ogled dediščine družine Gašparič, kjer so si ogledali čevljarski in dimnikarski muzej, dejavnost kopanja studencev, staro mlatilnico in drugo kmečko orodje. Seveda pa je bila dijakom najbolj zanimiva prazgodovinska naselbina, kjer so jim prikazali, kako je potekalo življenje pred 5500 leti in kjer so lahko tudi sami aktivno sodelovali. Dan so zaključili z ogledom in predstavitvijo zeliščnega vrta Tivadar.
V sredo in četrtek so dejavnosti potekale v šoli, kjer so dijaki pri različnih urah predmetov in modulov izdelovali razne izdelke iz naravnih materialov ter spoznavali, kako jih uporabiti pri delu s predšolskimi otroki. Projektni dnevi so se zaključili z zaključnim poročilom, v katerem so dijaki z besedo in sliko predstavili vse dogodke in dejavnosti.
Dijakom so bili projektni dnevi všeč, saj je pouk potekal drugače. Vse dejavnosti so potekale bolj sproščeno in veliko je bilo praktičnega dela.

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije