Novice

Vsakodnevno spremljamo poročila o ponovnem pospešenem širjenju virusa SARS-CoV-2 in naraščanju števila obolelih. V soboto, 19. septembra 2020, smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport okrožnico, v kateri so predstavljena določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Odlok bo začel veljati v ponedeljek, 21. septembra 2020 in se predvsem nanaša na nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kamor spadajo tudi šolski prostori.
V 2. členu Odloka je navedeno:
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
V 3. členu Odloka pa je še navedeno:
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za: osebe do vključno 6. razreda osnovne šole, vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki, učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje, učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje ter osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.«
V okrožnici MIZŠ še pojasnjujejo: »Namen ukrepa je, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti v šolah, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v izvajanem modelu B. Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na rahlejše higienske ukrepe, v nadaljevanju pa upamo, čim prej na »model A«. Poudarjamo, spoštovanje tega odloka je obvezno in nujno, če želimo, da se še naprej ohrani izobraževanje po modelu B.«
Spoštovani starši in dijaki, glede na število učencev v posameznem oddelku, velikost učilnic, organizacijo pouka in načinom dela, na naši šoli ne moremo v času pouka zagotavljati medosebne razdalje med dijaki vsaj 2 m. Zato je od ponedeljka, 21. septembra 2020, v prostorih šole OBVEZNO nošnje zaščitnih mask tudi v učilnicah med izvajanjem pouka.
V primeru, ko bo dijak ustno odgovarjal se bo spraševanje organiziralo tako, da bo ob upoštevanju medosebne razdalje lahko snel zaščitno masko.
Pouk športne vzgoje bo organiziran tako, da bo spoštovana medosebna razdalja, potekal bo večinoma na prostem, v telovadnici bo le v primeru slabega vremena.
Nošenje zaščitnih je obvezno tudi na šolskih površinah izven šolske zgradbe (pred vhodom, dvorišče, parkirišče, zelenica, …), v kolikor je medosebna razdalja manjša od 2 metrov.
Od ponedeljka, 21. septembra 2020 bo možno dobiti na šoli tudi toplo malico. Dijaki, ki so si jo naročili, jo pojejo v šolski jedilnici. Za ta namen, bo za dijake 1. letnika na razpolago tudi učilnica U1. Ob tem morajo dijaki skrbeti za medsebojno razdaljo 1,5 m. Dijakom, ki ne malicajo, je v času malice zadrževanje v jedilnici prepovedano!
Dijaki, ki si prinesejo malico od doma, jo pojejo v učilnicah, ki so bile določene na začetku šolskega leta.
V skladu z navodili MIZŠ – plan B se bodo izvajale vse planirane dejavnosti določene v letnem delovnem načrtu šole (projektni dnevi, predavanja, priprave na tekmovanja, tekmovanja, obvezne izbirne vsebine, …), seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja oz. bodo prestavljene na čas, ko se bodo razmere umirile.
V želji, da ostanemo zdravi vas nagovarjam, spoštujemo navodila in priporočila. V šolo prihajajmo samo zdravi. Zavedam se, da bo tovrsten način izvajanja pouka zelo otežen in stresen. Želim, da bo ukrep o obveznem nošenju mask v učilnicah čimprej spremenjen in bomo lahko ponovno zadihali s polnimi pljuči. To bomo dosegli samo, če se bomo odgovorno obnašali do sebe in svojih bližnjih. Ostanimo zdravi.
Zvonko Kustec, ravnatelj

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije