Novice

Ste se kdaj vprašali koliko zvezd (sonc) se nahaja na Mlečni cesti? Koliko lastnih izumov je patentiral Nikola Tesla? Zakaj judje ne uživajo sendviča s šunko in sirom? Kdaj pravoslavci praznujejo novo leto? Kolikokrat na dan molijo muslimani? Kolikšen je rekord doseženih točk na eni tekmi legendarnega košarkarskega Mozarta iz Šibenika? Odgovore na vsa zastavljena vprašanja so pridobili dijaki 3. letnikov gimnazijskega programa, ki so se udeležili interdisciplinarne strokovne ekskurzije v hrvaško prestolnico Zagreb.
Dijaki so na ekskurziji podrobneje spoznali tri največje svetovne monoteistične religije: židovstvo, krščanstvo in islam. Temeljne značilnosti posameznih religij so jim predstavljali verniki/duhovniki le-teh. Dijaki so spoznali tudi arhitekturo posameznih religij, saj so si ogledali muslimansko mošejo, pravoslavno cerkev, katoliško katedralo in židovsko molilnico. Ob reševanju delovnega lista so spoznali temeljne značilnosti oz. posebnosti določene religije. Z neposrednim pogovorom pa so pobliže spoznali tudi način življenja, ki ga zapoveduje religija. Poglaviten vzgojno-pedagoški cilj strokovne ekskurzije je bil, da mlad človek spozna religijsko raznolikost, kar je predpogoj za versko strpnost.
Ekskurzija je bila zasnovana medpredmetno. Naravoslovni del ekskurzije je predstavljal ogled Tehniškega muzeja v Zagrebu s poudarkom na elektriki in astronomiji, družboslovni pa ogled sakralnih zgradb ter spoznavanje drugih svetovnih verstev.
V sklopu ekskurzije so si dijaki ogledali tudi muzej enega največjih športnikov s področja bivše Jugoslavije – košarkarja Dražena Petroviča.
 
foto gfm media

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije