Novice

Programa splošna in umetniška gimnazija vključujeta poleg vsebin, ki se obravnavajo pri posameznih učnih predmetih, tudi obvezne izbirne vsebine (OIV). Slednje predstavljajo obogatitev programa. Vsebine in obseg so predpisani z učnim načrtoma za OIV. Del jih ponudimo v strjeni obliki, to je v Tednu OIV.

Za dijake posameznih letnikov so vsebine obsegale naslednje tematske sklope:
- 1. letnik: zdravje (zdrava in odgovorna spolnost, Rdeči križ),
- 2. letnik: varnost (prometna in osebna varnost, prva pomoč, zdrava prehrana, zgodovina vinogradništva in vinarstva),
- 3. letnik: podjetnost (karierno svetovanje, obisk izbranih podjetij, predstavitev različnih poklicev, pisanje življenjepisa, oblikovaje računalniškega anketnega vprašalnika; poleg tega so dijake obiskali tuji učitelji in predstavnik ameriškega veleposlaništva; ob vsem tem so se seznanili tudi z uporabo defibrilatorja).

V sklopu tedna OIV so potekale še druge dejavnosti in ekskurzije:
- športni dan (1., 2. in 3. letniki);
- zdravniški pregled za dijake 1. letnikov;
- osnove tehnik debate za dijake 1. letnikov;
- ekskurzije: Romanika in gotika v Prekmurju (1. letnik), Maribor (2. letnik), Zagreb (3. letnik).

Del vsebin so izvedli zunanji sodelujoči: Zdravstveni dom Ljutomer, Rdeči križ OE Ljutomer, Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu, Avtošola Alma, Policijska postaja Ljutomer, Večgeneracijski center Pomurja, enota Ljutomer, gostujoči učitelji – udeleženci mednarodnega debatnega vikenda, Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, študentje psihologije mariborske in ljubljanske univerze Drugi del vsebin pa so izvedli učitelji GFML.

foto gfm media

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije