Novice

V okviru interesnih dejavnosti po dijakovi prosti izbiri smo v programu predšolske vzgoje v letošnjem šolskem letu izvedli branje za OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Na tak način smo pomagali pri izvedbi bralne značke na naši sosednji šoli. Z učiteljico OŠ Cvetka Golarja Natašo Kukolj Magdič smo vsebinskemu sklopu moj domači kraj na predlog mentorice dejavnosti Lilijane Fijavž dodali branje slikanice Najlepši kraj. Razlog je bil tudi ta, da njen avtor Saša Pergar poučuje na GFML in da je delo prevedeno tudi v nemščino in angleščino. Tako smo se smelo odločili, da branje izvedemo v vseh treh jezikih. Melani Kianec je brala v slovenščini, Jan Kreslin v nemščini in Valentina Toplak v angleščini. Zaradi specifičnih potreb poslušalcev smo razumevanje prebranega preverjali s pomočjo slikovnega gradiva, pri čemer so bralcem in poslušalcem pomagali sošolci iz 3. vb: Špela Hödl, Pia Hanc, Nuša Ferencek, Ema Raus, Jaka Zadravec. Seveda je najlepše v ušesih poslušalcev zazvenel Najlepši kraj v slovenščini. Učenci so dijake povabili tudi na zaključno prireditev, ko so si skupaj zaploskali za uspešno opravljeno bralno značko.
Z dejavnostjo smo zasledovali cilje letnega delovnega načrta GFML, kjer je kot prednostna kroskurikularna naloga postavljena bralna pismenost, s spodbujanjem branja za bralno značko; hkrati pa smo poskrbeli za še večjo povezanost z OŠ Cvetka Golarja oz. lokalnim okoljem in znova dokazali, da drugačnost ljudi bogati.

Zadnje novice

VEČ NOVIC PRIDRŽITE "SHIFT" ZA VSE PRIKAŽI VSE

Aktualne video vsebine

Nove fotografije

Radijske oddaje

Zadnje publikacije