zdrava sola

Zdrave šole so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Tudi Gimnazija FM Ljutomer se je prostovoljno odločila, da bo oziroma že z različnimi dejavnostmi spodbuja, omogoča in krepi zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Bolj ko so področja uravnotežena, boljša sta počutje in zdravje, tako posameznika kot skupnosti.

 

Lahko rečemo, da naša gimnazija zelo dobro deluje na vseh področjih zdravja. V letni delovni načrt imamo vključene sledeče vsebine:

 • športni dnevi (različne vsebine in dejavnosti),
 • športni popoldan s starši in dijaki 1. letnikov,
 • udeležba na Šport špasu, ki ga organizirajo vrtci,
 • udeležba na Maratonu treh src z večgeneracijsko udeležbo (bivši in sedanji dijaki in profesorji),
 • fitnes in pilates za zaposlene (brezplačno),
 • različne aktivnosti ŠOK-a, ki ga izvajajo dijaki 2. letnika pri izbirnem predmetu,
 • aktivnosti, ki jih izvajamo na predšolski vzgoji v sklopu različnih modulov (poskusi za otroke, naravoslovje za otroke, likovno izražanje): npr. izdelovanje igrač iz odpadnega materiala, vrečk iz časopisa ipd.,
 • sodelovanje v projektu DIM, ki smo ga izpeljali lansko šolsko leto pod okriljem Ministrstva za zdravje na temo kajenje,
 • ponudba športnih dejavnosti v sklopu OIV/ID ur,
 • organizacija različnih športnih tekmovanj na šoli in podpora dijakom športnikom,
 • različne športne igre v okviru Kulturnega maratona,
 • ločevanje odpadkov,
 • zbiranje zamaškov,
 • zbiranje hrane za ljudi in živali,
 • predavanja o prehrani,
 • urejanje šolskega okolja in skrb za njegovo urejenost,
 • ozaveščanje dijakov o pomenu varovanja narave,
 • predavanja Rdečega križa (Prva pomoč),
 • predavanja v sklopu zdravstvene vzgoje za dijake 1. in 2. letnika (spolnost, kajenje, droga, alkoholizem, zdrava prehrana),
 • zbiranje kartuš in baterij,
 • zbiranje in uporaba keramičnih lončkov za pitje čaja namesto plastičnih lončkov,
 • tridnevni smučarski tabor (Rogla),
 • predavanja za starše in dijake o medosebnih odnosih, komunikaciji, zasvojenosti s spletom,
 • zbiranje sredstev za dobrodelne namene na različnih prireditvah (za socialno ogrožene dijake, dijake s posebnimi potrebami…

Promocija zdravja v šoli pomaga pri doseganju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih ciljev za dijake in šolsko osebje ter na ta način vpliva na zdravje celotne šolske skupnosti:

 • zdravi dijaki imajo večjo učno zmogljivost in so v šoli bolj prisotni;
 • pri dijakih, ki so pozitivno povezani s svojo šolo in pomembnimi odraslimi, je manjša verjetnost, da se bodo tvegano vedli in je večja verjetnost, da bodo dosegli pozitivne učne rezultate;
 • stopnja izobrazbe je pozitivno povezana z dolgoročno gospodarsko blaginjo in dobrimi zdravstvenimi izidi;
 • promocija zdravja in dobrega počutja šolskega osebja lahko vodi do manjše odsotnosti osebja z dela in večjega zadovoljstva pri delu.

 Izvedene dejavnosti v okviru projekta: