Trajanje projekta: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019.

Osnovni cilj projekta MERIA je spoučevanjem, ki temelji na preiskovanju, v srednjih šolah dvigniti kakovost in povečati pomembnost matematike  ter podpirati profesionalni razvoj učiteljev po vsej Evropi. V projektu MERIA bomo spodbujali pozitivni odnos do matematike in matematiko prikazali  kot pomembno in koristno.

Sodelujoči na naši šoli:  Irena Rauter Repija, Štefka Štrakl, Natalija Horvat, Nina Črešnjevec 

Povezave:

external http://www.meria-project.eu/